I Eklöfska skolan möts historia och framtid

TILL SKOLSTART? Riktigt klart är det ännu inte om Eklöfska skolan blir klar till höstens skolstart. Saken klarnar i maj. Bild: Kristoffer Åberg

Historien ska inspirera eleverna i nya Eklöfska skolan i Tolkis, som är inflyttningsklar under hösten. Två skolor blir ett och man jobbar redan nu med att skapa gemenskap. Temasången är Vinden drar.

Elever och personal i Gammelbacka skola och Tolkis skola har under fem veckor i mars och april jobbat med temat "Vår skola – nu och i framtiden". – Vi har besökt varandra turvis och satsat mycket på a...