I det lilla ligger de stora

I september hittar man Jaana Lönnroos vackra små tavlor i Galleri Hörnan. Utställningen går under temat Kokosin itseni pala palalta, jag samlade mig bit för bit.

Inspirationen till utställningen har Jaana Lönnroos hittat bland de lite banala rubrikerna man hittar i damtidningar. Enligt samma princip har alla de utställda verken också fått en egen rubrik.

– Processen har varit mycket intuitiv, jag har försökt att inte vara så analytisk, säger hon.

Där Lönnroos förr använde kameran och fotograferade olika strukturer som hon sedan tryckte upp på bland annat tyg, har hon nu hittat tillbaka till att skissa.

– Jag hittade pennan igen, vilket känns bra.

Alla tavlorna, som växt fram under den gångna sommaren, har grunden målad med kalkmålning, eftersom strukturer tilltalar henne. Själv tavlorna är rätt små till storleken, och till formen fyrkantiga. I dem hittas detaljer av människokroppen, och ofta finns det ett djur med i bilden.

– Jag är en djurvän, säger hon. Djuren är viktiga inspirationskällor och de tillför mjukhet i bilden och bildar på så vis en kontrast.

Blicken fastnar vid ett jobb som består av fyra separata delar som tillsammans bildar en helhet. Kokosin itseni uudelleen heter verket. Och ofta är det väl så att vi får, eller måste samla ihop oss själva på nytt igen, för att bli hela.

De enkla penndragen blir det genomgående temat i hennes utställning och syns i alla bilderna. Kontrasten mellan den strukturfyllda kalkfärgsytan och de lätta skira dragen av blyertspennan känns fascinerande. Utställningen lämnar en med tankar om hur svårt det är att vara kvinna i dagens samhälle, och om att känna sig splittrad. Tankar som de flesta av oss känner igen.

Utställningen i Konsthallen pågår 22.9-15.10 2017.