I dag väljer vi ny riksdag och i Bjurböle vallokal är stämningen på topp

I vallokalen i Bjurböle ansvarar (fr v) Ingolf Lindén, Ann-Sofi Ijäs, Marjaana Suominen, Fjalar Sjölund och Hanna Salonen för att röstningen går rätt till. Bild: Susanna Andersson

I Bjurböle vallokal har väljare strömmat in i jämn takt och tidigt på eftermiddagen har ungefär en tredjedel av de röstberättigade i området röstat.

En lugn men förväntansfull stämning råder i vallokalen i Bjurböle daghem, där ordförande Ingolf Lindén sitter som funktionär för femte gången.

– Förut låg vallokalen i Kråkö skola men efter att den såldes och stängdes ner flyttades den till Bjurböle daghem, säger Lindén och berättar att stämningen har varit god och människor har strömmat in väldigt jämnt så inga köer har bildats.

Byarna Vessö, Kråkö, Stensböle, Seitlax och Bjurböle hör till denna vallokal, och runt 70 procent av invånarna som väljer att rösta här på själva valdagen.

– Vi har haft ett par andragångsröstare här i dag men annars är det mest av den äldre generationen som röstat.

Här i glesbygden väljer de allra flesta unga att förhandsrösta, säger Lindén.

Många kommer promenerandes hit och det har även väljarna Ulf och Berit Henriksson gjort.

– Det är en tradition för oss att rösta på valdagen och vi får oss en skön promenad hit, säger Berit.

Att välja kandidat var enkelt för både henne och Ulf, och det viktigaste när det kom till deras val gällde vårdfrågan.

– Det finns mycket som kunde ändras på i vårt samhälle, men det som är mest aktuellt för oss just nu är nog äldreomsorgen, säger Ulf, och där instämmer Berit.

– Personligen har vi det väldigt bra, men att behöva bli omhändertagen, det skrämmer väldigt mycket, säger hon.

Christina Lindblad ansvarar på valdagen för insamlingen "En liten gest – Pieni Ele" i Bjurböle vallokal och hon berömmer generositeten.

– De flesta som röstat har skänkt en slant, och det är jag väldigt tacksam för, säger hon.

Östnyland följer med rösträkningen i riksdagsvalet på söndag kväll och förser dig med färska siffror under kvällen, på ostnyland.fi, på Facebook och på Twitter.

Insamlingen går till Handikappföreningen och är landsomfattande. Att sitta med en bössa just i Bjurböle vallokal har lönat sig synnerligen väl och Christina är glad att få vara med.

– Det är en heder att få göra denna insamling och det är roligt att få prata med människorna som kommer och går i vallokalen, säger hon.

Både Ingolf Lindén och Christina Lindblad säger att de vill behålla den fysiska röstningen i fortsättningen.

– Det är enkelt och säkert, elektronisk röstning skulle endast medföra problem, tycker de båda.

Tidigt på söndagseftermiddagen förväntas ännu omkring 400 väljare rösta i vallokalen i Bjurböle daghem och en jämn ström tros hålla i sig längs med hela dagen. Humöret hålls på topp här och valdagen är en stämningsfull dag, även för funktionärerna.