I dag inleds mordrättegången

RÄTTEGÅNG. Pappan, med handen framför ansiktet, står åtalad för mord, misshandel, olaga hot och hemfridsbrott. Här på häktningsförhandlingarna i november. Bild: Max Nyberg

En av Finlands sannolikt mest omtalade rättegångar på länge inleds i dag. Den beräknas sträcka sig över tre dagar.

Det var en måndagsmorgon i november som en man kidnappade sin treåriga dotter och tog henne till en lekpark i Borgå. Väl där misshandlade han flickan tills polisen dök upp och fick stopp på honom. Det var ändå för sent, och flickan dog senare. Mannen har i förundersökningen erkänt dådet, och han står nu åtalad för mord, misshandel, hemfridsbrott och olaga hot. Han har genomgått en sinnesundersökning.

Pappan är fransk medborgare, något som kan ha konsekvenser för var han avtjänar sitt straff efter en möjlig fällande dom – där straffet för mord är livstids fängelse.

Språket påverkar

Själva åtalet försenades delvis på grund av bland annat översättningar, något som påverkar också rättegången. På Östra Nylands tingsrätt är man ovillig att kommentera fallet, men på Helsingfors tingsrätt påpekar tingsdomare Nina Immonen att tolkning och översättningar är vardag i domstolarna. Hon poängterar hur viktigt det är att alla parter blir förstådda när man utreder brott, särskilt i allvarliga brottsmisstankar.

– Hur översättningen påverkar rättegången beror på tolken och om hen till exempel klarar av att simultantolka. Det är klart att allt tar längre tid om man ska vänta på översättningen.

Immonen känner inte till hur de språkliga aspekterna och tolkning påverkar rättssäkerheten på ett allmänt plan i Finland. Hon har ändå själv personliga erfarenheter av att jobba via tolk.

– Det är ibland till och med bra. Man får tid att tänka på svaren och låta det sjunka in. Däremot ställer ljudet i salen en del krav på tolken. Den som berättar tappar också lätt röda tråden om man till exempel tvingas avbrytas mitt i en mening, säger Immonen.

Det finns också ett annat dilemma som är bekant från litterära översättningar. Språk kan inte översättas direkt, och tolken måste ha förståelse för kulturella referenser och egenheter.

– Hur ordagrann översättningen ska vara är något man kan tvista om i rättssammanhang. Juridiska termer kan vara absoluta, men ibland är det viktigare att förstå i generella termer. Det hör till tolkarnas yrkeskunnande att få fram vad en person egentligen säger.

Livstids fängelse

Straffet för mord är livstids fängelse – ett brott som i Finland rent juridiskt kan betyda att den dömda aldrig kommer ut ur fängelset. I praktiken är det ändå inte möjligt, bland annat av hänsyn till mänskliga rättigheter.

Livstidsstraffet kan bytas till en villkorlig frigivning efter 12 år bakom lås och bom, men ofta är fängelsetiden längre än det. Den längsta fängelsevistelsen hittills i Finland är 22 år, men under 2010-talet har livstid i praktiken betytt 14 år i medeltal.

Huruvida mannen döms för mord är en annan sak. Hans sinnestillstånd avgör också hans öde – som huruvida han förpassas till psykvården eller fängelset.

Att gärningsmannen är fransk medborgare kan också ha inverkan på slutresultatet av en eventuell fällande dom. Det finns avtal med såväl de nordiska länderna som med EU.

Det är Brottspåföljdsmyndigheten som ansvarar för hur och var dömda personer avtjänar sitt straff. Anna-Liisa Sandvik, jurist på Brottspåföljdsmyndigheten, kommenterar inte enskilda fall men säger att grundregeln är att den dömda avtjänar sitt straff i det land där man begått brottet. Det är ändå möjligt att straffet avtjänas i det egna hemlandet – något som utgår ifrån en rad överväganden, till exempel adress i annat EU-land. Det mottagande landet måste också godkänna förflyttningen.

– Grundtanken är familj och vänner, alltså kontakter ute i samhället. Det påverkar hur väl personen kan förväntas rehabiliteras för ett liv utanför fängelset. Den dömda kan överklaga en förflyttning, säger Sandvik.

Processen kan startas från den dömda eller från någotdera landets myndigheter, där processen är snabbare om den dömda själv sätter i gång den.

– I vissa fall kan man tvångsförflytta till exempel till ett EU-land där den dömda är medborgare och dit hen skulle utvisas efter att straffet är avklarat.

Rättegången fortsätter på onsdag och torsdag, förutsatt att inget oförutsett gör att man ställer in. Rätten kommer att bestå av tre domare i stället för en domare och två nämndemän. Domen ges som en kanslidom.

Mer läsning