I dag firas internationella mansdagen – "Bra manliga förebilder respekterar sig själva och andra"

Föreningen Män rf har funnits i två år och jobbar med att föra fram ett manligt perspektiv på jämställdhet. Tom Kettunen, styrelsemedlem, säger att det är väldigt svårt att mäta normförändringar. Bild: Privat

Metoo-rörelsen satte i gång en diskussion om traditionell manlighet. I dag på den internationella mansdagen lyfter vi fram manliga förebilder.

–  Manliga förebilder kan se olika ut. Det finns olika sätt att vara pojke och man på, men respekt är en ganska kova grej. Bra manliga förebilder är sådana som respekterar sig själva och andra människor, säger Anders Huldén, chef för Befolkningsförbundets telefon- och webbstödstjänst Pojkarnas telefon.

I dag, torsdag, firas den internationella mansdagen. Syftet är att uppmärksamma mäns hälsa, mäns bidrag till samhället och att lyfta fram manliga förebilder. Efter metoo-rörelsen har en diskussion förts som problematiserar den traditionella mansbilden.

–  Det är endast under de senaste åren som dagen uppmärksammats i Finland. Det är väldigt välkommet. Dagen ökar möjligheterna att få fler pojkar och män att fundera på jämställdhetsfrågor och sin egen roll i samhället, säger Huldén.

Huldén säger att männens utmaningar i samhället ofta handlar om en snäv mansbild.

–  Det händer hela tiden positiva förändringar, men de stereotypa och problematiska föreställningarna om manlighet reproduceras fortfarande.

Huldén säger att det är viktigt att ta fasta på problematik som berör pojkars och mäns sätt att bete sig mot kvinnor, men också på de hierarkier som finns bland män.

Pojkarnas telefon

Pojkarnas telefon har funnits ända sedan 2007 och på svenska sedan 2016. Dit kan pojkar och unga män ringa för att få prata om egentligen vad som helst. Kropp, identitet, relationer och sexualitet är vanliga teman.

–  Vi får omkring 12 000 samtal om året. Det går också att chatta med oss och förra året kontaktades vi via chatten över tvåtusen gånger, säger Huldén.

Enligt Huldén är många av dem som ringer in väldigt bra på att sätta ord på sina känslor och ibland ringer någon in bara för att prata av sig.

–  Men vi märker också att många som ringer har en viss föreställning om att man som kille eller man ska prata om saker på ett visst sätt – "för att män pratar så". Sen när man pratat en stund hör man oftast att deras bild av hur en man ska vara ändå är bredare.

Huldén säger att det verkar vara ett stort problem för pojkar och män att visa sig sårbara. Tröskeln för att söka hjälp för psykiskt illamående är också hög.

–  Man får vara sårbar. Alla behöver inte uttrycka sig på samma sätt och det är inget fel på grabbighet så länge man respekterar andra och inte kränker någon.

Män tar också annars plats

Det finns ett antal olika föreningar och aktörer som stöder pojkar och män på olika sätt. En av dem är föreningen Män rf som grundades 2018 på internationella mansdagen. Föreningen fokuserar på att föra fram mångsidig manlighet och ett mansperspektiv på jämställdhet.

Tom Kettunen, styrelsemedlem i Män, säger att dagen ger ett tillfälle att diskutera frågor som angår eller bekymrar speciellt män. Till exempel dåliga livsvanor, maskulinitetsnormer och värnplikt. Han tycker ändå att det är begripligt att dagen inte får så mycket uppmärksamhet.

–  På sätt och vis behöver män inte en speciell dag. Vi får mycket plats alla andra dagar också och därför måste vi vara medvetna om den makt som ligger i att vi engagerar oss i jämställdhetsfrågor.

Kettunens idé om manliga förebilder ser delvis ut som Huldéns. Kettunen säger att han uppskattar män som inte bara själva tar ansvar, utan också kan hålla andra män ansvariga. Enligt honom är det synd att metoo-rörelsen inte uppmuntrade fler män att rannsaka sitt eget beteende.

– Det finns mycket motstånd till förändring eftersom det kräver något av oss. Det finns jättemånga olika sätt att vara man på och ändå vara en någorlunda god man.

Föreningen har cirka 300 medlemmar. Kettunen tror att de är med för att uppmärksamma normer och strukturer bland män. Han säger att det är ett massivt jobb att försöka förändra normer.

–  Dessutom är det väldigt svårt att mäta förändringarna. De största förändringarna sker i möten med enskilda personer.

Den internationella mansdagen infaller den 19 november.

Dagen instiftades år 1999 och firas i cirka 80 länder.

Dagen fokuserar bland annat på mäns hälsa, uppmärksammar mäns bidrag till samhället och lyfter positiva manliga förebilder.

Källa: International men's day