I dag avgörs den evangeliska lutherska kyrkans framtid – kyrkomöte och stiftsfullmäktigen väljs

KYRKLIGT. De preliminära resultaten från kyrkomötesvalet presenteras från och med i morgon. Sex ombud representerar Borgå stift. Bild: Sören Jonsson/SPT

De preliminära resultaten från kyrkomötesvalet presenteras från och med i morgon.

I dag, tisdag den 11 februari, går församlingarnas förtroendevalda och präster till val för att välja nya förtroendevalda till kyrkomötet och stiftsfullmäktige.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutsfattande organ. Det behandlar frågor om kyrkans lära och arbete, kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi. Stiftsfullmäktige gör upp riktlinjerna för det kyrkliga arbetet i respektive stift.

Sex ombud representerar Borgå stift

Till kyrkomötet väljs 96 ombud, 32 av dem är präster och 64 lekmän. Borgå stift representeras av 6 ombud, av vilka 2 är präster och 4 är lekmän.

Ett stiftsfullmäktige har 21 medlemmar, 7 präster och 14 lekmän.

Mandatperioden för det nya kyrkomötet och nya stiftsfullmäktigen är fyra år och infaller mellan maj 2020 och april 2024.

Kyrkomötet är det högsta beslutandeorganet inom kyrkan. Det behandlar frågor kring kyrkans lära och arbete, kyrkans lagstiftning, administration och ekonomi.

Stiftsfullmäktige stöder att kyrkans uppgift förverkligas i stiftet och församlingarna. De har bland annat rätt att göra framställningar till kyrkomötet. Sammanlagt finns det nio stift inom kyrkan.

Svenskspråkiga Borgå stift samlar de svenska församlingarna utifrån språk medan församlingarna i övriga stift är indelade utifrån geografisk placering.

Källa: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Mer läsning