Till och med tredjeklassare ska använda munskydd – också utomhus

I Borgå är rekommendationen att elever i årskurs fyra och uppåt använder munskydd i skolan, också utomhus. Bild: Kristoffer Åberg

Anvisningarna om användningen av munskydd i Borgåskolorna är nu på det klara: Rekommendationen är att årskurs fyra uppåt använder munskydd, också utomhus. Det kan också beröra årskurs tre, om de är i en sammansatt klass.

Skolstarten är här och rekommendationerna om användning av munskydd har gått ut till föräldrarna. Till exempel vid Eklöfska skolan låter de så här:

"I Eklöfska använder eleverna i årskurs 3-6 munskydd både inomhus och utomhus. Om en elev inte kan använda munskydd bör vårdnadshavaren kontakta klassläraren för anmälan om saken, i annat fall räknar vi med att eleverna bär munskydd. Alla i personalen använder munskydd. Eleverna i åk 3-6 får engångsmunskydd i barnstorlek. Det är naturligtvis tillåtet att använda egna munskydd."

Skolan delar alltså ut munskydd vid behov. Att barnen också ska bära munskydd utomhus har väckt uppmärksamhet bland föräldrarna.

Borgå: Fjärdeklassare och äldre rekommenderas bära munskydd i skolan, även utomhus. Om det handlar om en sammanslagen klass rekommenderas också att tredjeklassare bär munskydd.

Lovisa: Sjätteklassare och äldre ska bära munskydd inomhus, under skolskjutsar samt även utomhus, exempelvis under raster. Det rekommenderas att hela klassen använder munskydd om det är fråga om en sammanslagen klass där det finns elever både från årskurserna fem och från sex.

Sibbo: Sjätteklassare och äldre rekommenderas bära munskydd i skolan. Elever i Sibbo ska använda munskydd i skolskjutsen både i skolbussen och i skoltaxin. Användning av munskydd gäller alla elever oberoende av ålder, det vill säga alla elever i årskurs 0–9.

Enligt utbildningsdirektör Rikard Lindström kommer anvisningen från Borgå stads ledningsgrupp. Han bekräftar att fjärdeklassare, tredjeklassare i sammansatta klasser och äldre ska bära munskydd i Borgåskolorna.

– Ledningsgruppen har bedömt att coronasituationen i Borgå kräver skarpare rekommendationer än vad THL:s riktlinjer förespråkar. Användningen av munskydd utomhus har främst att göra med den mer smittsamma deltavarianten av viruset, säger Lindström.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen vill understryka att det handlar om rekommendationer.

– Det är klart att man inte kan tvinga någon att bära munskydd. Men jag hoppas att vi gemensamt orkar fortsätta använda munskydden så att närundervisningen kan tryggas, säger Silvennoinen.

När barnen befinner sig utomhus och håller distans från varandra så tycker jag att det är fritt fram att ta av masken och dra in frisk luft.

Hon poängterar också att det är väldigt viktigt att barnen inte använder samma mask under hela dagen.

– Det är mycket viktigt att byta mask med jämna mellanrum. När barnen befinner sig utomhus och håller distans från varandra så tycker jag att det är fritt fram att ta av masken och dra in frisk luft, säger Silvennoinen.

Det har ännu inte kommit några nya rekommendationer angående hobbyverksamhet för skolbarnen.

– Just nu ligger vårt fokus på att få i gång skolverksamheten. Rekommendationer angående hobbyverksamhet är något som vi troligtvis kommer att behandla inom kort, säger Silvennoinen.