I april tar ny serviceproducent över FPA-körningarna i Nyland

Efter bytet av serviceproducent kan förare som förbundit sig att jobba med det nya bolaget inte längre välja vilka körningar de tar. Foto: Charlotte Winberg/SPT Bild: SPT/Charlotte Winberg

Företaget Menevä lovar att erbjuda bättre service än vad som erbjudits hittills. Till exempel kan förare inte längre välja vilka körningar de tar.

Företaget Menevä Oy tar över FPA-taxiverksamheten i Nyland den 1 april. Telefonnumret för beställningar förblir detsamma. Vissa små ändringar i servicen kan förekomma.

– Servicen erbjuds med hjälp av förare i hela Nyland. För närvarande är situationen bra med tanke på samarbetspartner. En betydande del av bilarna är anpassade för rullstolar, säger företagets vd Tuomo Halminen i ett pressmeddelande.

Enligt företagets principer är det inte möjligt för förarna att välja vilka kunder man tar. Största delen av förarna har förbundit sig att ta alla körningar. Så har det inte varit hittills.

Bytet av serviceproducent kan leda till byte av reguljära förare. Kunder som använder reguljära förare bör kolla med sin förare om hen fortsätter att köra för Menevä efter bytet av serviceproducent.

Konkurrens- och konsumentverket meddelande på tisdagen att verket har inlett en utredning mot 13 förmedlingscentraler på grund av misstankar om bott mot konkurrenslagarna.

Enligt KKV:s utredning finns det anledning att misstänka att flera förmedlingscentraler har bildat karteller och därmed förhindrat nya företagare i taxibranschen att få tillträde till marknaden.

Den nyländska situationen kommer att utredas av KKV senare i höst på grund av att företaget Menevä inleder sin verksamhet som förmedlingscentral i april.