Hyvingekonst och ungas vandringsexpo

Två veterankonstnärer från Hyvinge och unga konststuderande från Prakticum i Helsingfors och Xenter/Tumba gymnasium i Sverige ställer ut i Konsthallen respektive Hörnan.

Hyvingekonstnären Helvi Mustonen betonar att det var i Borgå hon och kollegan från samma stad, Armas Hursti, höll sin första gemensamma utställning 1991.

– Och våra samutställningar avslutas också här. "Arska" skulle så gärna ha velat komma på vernissagen, också om han hade suttit i rullstol, men cancern var så långt hunnen att han aldrig fick möjlighet utan avled under den här veckan.

Helvi Mustonen är liksom Hursti en bildkonstnär med ett långt förflutet inom konsten. Hennes mörka färgskala, med ibland starkare koloratur, är karakteristiska för hennes konst. Samma gäller symbolismen som återspeglas i flera målningar med bland annat människor med fåglar eller landskap.

– Min konst utgår från det upplevda, det jag varit med om. Och det jag vill förmedla är en känsla, hurudan den är får betraktaren avgöra.

Färgerna i hennes konst kommer och går.

– En tid försökte jag med gult, det tog sin tid innan jag kunde måla i den färgen. Nu är jag i en period då blått igen känns problematiskt.

Helvi Mustonen hade hoppats att Armas Hursti hade varit med under upphängningen.

– Han var så säker på hur han ville ha det och brukade hjälpa mig, nu får jag sköta det på egen hand.

Helvi Mustonen som började sin konstnärliga bana i Uleåborg på 1970-talet gjorde redan då bronsskulpturer. På utställningen i Konsthallen finns tre små skulpturer som hör till hennes solserie.

I början på 1980-talet flyttade Mustonen till Hyvinge, där hon blev medlem i stadens konstnärsförening 1985. Hon utsågs av Hyvinge konstnärsgille till årets konstnär 2000 och 2011.

Karakteristiskt

Armas Hurstis ofta svartvita träsnitt är med sin kraftfullhet och expressionism så karakteristiska för honom att den som stött på hans konst omedelbart känner igen dem. Till hans teman hör religionen, ärligheten samt människolivets existentialism och motsägelsefullhet.

När han ställde ut på Grafikktriennalen i Falun 2013 hette det att hans stickigt-flisiga träsnitt Finnish Reality är en fullträff som en skildring av bråk och fylla.

Gemensamt för båda konstnärerna är det kraftfulla, det mänskliga, det ärliga och det frodiga. Två konstbroschyrer om Hurstis respektive Mustonens konst kan köpas i Konsthallen.

NU17

Vandringsutställning med fotografier och ljud, skapade av 36 studerande vid Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors och Xenter/Tumba gymnasium i Sverige har visats på Grand före flytten till Hörnan. Presentationen består av fotografier och ljud.

– Vi valde som rubrik Nu17 som kan förstås som nu i år eller nu sjutton ska vi visa vad vi kan, säger projektkoordinator Nina Sederholm vid Praktikum.

– Temat består av urbana- och naturlandskap med eller utan individer. Utställningens foton kommer förutom från Finland och Sverige också från Berlin och Island och kan införlivas i Finlands pågående 100-årsjubileum, dels via EU, dels Norden, säger Sederholm.

Till utställningen hör också en digital plattform av elever vid medieassistentutbildningen i Prakticum som har gjort foton som visas både analogt och digitalt. Studerande vid Xenter/Tumba gymnasiums fotoutbildning har deltagit med samma tema.

Efter Borgå visas presentationen i Helsingfors och Tumba under våren. Nina Sederholm och Anna Eriksson från Sverige har fungerat som projektets koordinatorer.

Målgruppen för utställningen är studerande, organisationer och arbetsmarknaden i Norden och syftet att lära unga från Norden samarbete och förståelse för nordiska kulturer och på den vägen ge dem möjlighet att lättare komma in på arbetsmarknaden i Norden och Finland, nu och i framtiden.

FAKTA

Träsnitt och målningar

I Konsthallen 24.3–16.4.

Armas Hurstis träsnitt och Helvi Mustonens målningar förenas av en gemensamt konstnärligt skapande i Hyvinge.

Armas Hursti (f. 1934) är en av våra mest kända konstnärer inom träsnittskonsten. Han avled i mars, bruten av en långvarig sjukdom. Känd för det kraftfulla uttrycket och en stark expressionism.

Helvi Mustonen (f. 1947) målar en stark, känslosam konst med påfallande symbolik.

FAKTA

NU17

På Hörnan 24.3–16.4.

Vandringsutställning med fotografier och ljud, skapade av 36 studerande vid Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors och Xenter/Tumba gymnasium i Sverige.