Hyresavtal aktuellt för nya hälsostationen i Söderkulla

Bild:

Sibbo kommun förbinder sig till ett åtta år långt hyresavtal för andra våningen i nybygget som ska resa sig i hörnet mellan Amiralsvägen och Nya Borgåvägen i Söderkulla. Man har också en option att köpa lokalerna.

Det här är beslutsförslaget när planerna för den nya social- och hälsovårdsstationen kommer upp till behandling i kommunstyrelsen i Sibbo på måndag. Den tidigare hälsostationen i Söderkulla stängdes i början av sommaren på grund av problem med inomhusluften och det är meningen att kommunen i framtiden ska erbjuda de här tjänsterna på andra våningen i nybygget som gått under namnet Amiral+.

Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP) säger att hyresavtalet med köpoption är bra då man inte vet hur social- och hälsovården kommer att ordnas i framtiden.

– Om social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt planerna kommer ju välfärdsområdet i östra Nyland att ta över social- och hälsovårdstjänsterna den 1.1.2023. Om kommunen hyr lokalerna flyttas hyresavtalet över till välfärdsområdet, om kommunen äger lokalerna blir välfärdsområdet hyresgäst. Enligt beslutsförslaget är båda möjligheterna öppna.

Enligt nuvarande planer börjar byggarbetena vid Amiral+ nu på våren, arbetet ska stå klart år 2022. Förutom social- och hälsovårdsstationen på andra våningen planeras olika former av tjänster och service i bottenvåningen. Resten av byggnadsmassan reserveras för bostäder.