Huvudbiblioteket flyttar till Nedre stan

FLYTT. Lovisas huvudbibliotek flyttar till Nedre stan. Bild: Arkiv / Max Nyberg

Drottninggatan 3 blir den nya och tillfälliga adressen för Lovisas huvudbibliotek. Flytten ska äga rum i mars.

Inomhusluftproblemen i Lovisa huvudbibliotek har, trots envisa försök, inte blivit något bättre under åren. På måndagen kom man fram till en tillfällig lösning efter att ha undersökt en rad lokaler som kunde lämpa sig för biblioteket.

Det har varit svårt att hitta en lämpligt stor och central byggnad som är i tillräckligt gott skick. Till sist fastnade man för Drottninggatan 3, alltså den tidigare färghandeln och nuvarande loppmarknaden.

Tidsbundet avtal

På måndagen fattade stadsstyrelsen beslutet att ingå ett tidsbundet hyresavtal på fem år från och med den 1 januari. Månadshyran är 5 184 euro, plus moms – det vill säga 9 euro per kvadratmeter.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wiren säger att man också hittat nya lokaler till företagaren som haft en loppmarknad där.

– Det sköttes bra och i gott samförstånd.

Exakt vilka böcker som till syvende och sist kan föras över till de nya tillfälliga lokalerna är oklart. Åtminstone en del av böckerna riskerar föra med sig problemen, men det är oklart hur stor andel.

– Jag har förstått att man inte tar gamla samlingar dit. Bibliotekspersonalen måste hitta ett sätt hur man kan få låna specifika böcker. Exakt hur det ser ut är upp till bibliotekspersonalen.

Exakt vad som händer med huvudbibliotekets gamla fastighet är oklart. I nuläget räknar man med totalt 2 miljoner euro för att renovera huset, men det finns inga beslut om saken.

– Endera renoverar man för biblioteksbruk, eller så hittar man någon annan användning för fastigheten.

Behöver pengar

En del av ärendet går också vidare till fullmäktige, där styrelsen föreslår att man beviljar ett tilläggsanslag på 200 000 för att finansiera projektet. De renoveringar och modifieringar som lokalen på Drottninggatan 3 måste vara klara i början av mars. Det betyder att huvudbiblioteket kan flytta samma månad.

Staden fick också erbjudandet att hyra en affärslokal på Östra Tullgatan 10. Enligt styrelsen visar en jämförelse mellan fastigheterna att Drottninggatan 3 lämpar sig bättre.

Mer läsning