WSOY-huset lever på förändring

ÖVERVAKAR. Fastighetschef Hanna Nurminen har Werner Söderströms vakande blick över sig i de långa WSOY-korridorerna. Bild: Kristoffer Åberg

Förlaget Werner Söderströms hus mitt i Borgå har varit betydelsefullt för många av det självständiga Finlands stora berättare, författare som skrev ner sin bit av landets historia och gav oss en identitet. Nu finns bara porträtten och arkivet kvar av förlaget i staden. Men det sägs att hissdörren i den ena delen av huset alltid öppnar sig på nytt, och att det är Werner som vill komma in.

I en del av huset jobbar arkivarien Anssi Mäkinen två dagar i veckan. Arkivet har genomgått en storrensning, nu finns enbart ett par av varje utgåva kvar. Vilken bok är den viktigaste som getts ut und...