Hur påverkas barnen av de kommunala besluten?

BARN I STADSPARKEN. Hur påverkas barn och unga i Borgå av de kommunala besluten? 35 av fullmäktigeledamöterna önskar att staden börjar använda barnkonsekvensbedömning. Bild: Kristoffer Åberg

35 fullmäktigeledamöter i Borgå har undertecknat Outi Lankias motion om att staden borde gå in för att låta göra barnkonsekvensbedömningar.

En barnkonsekvensbedömning är ett verktyg som redan används i många kommuner när man vill reda ut hur ett beslut inverkar på kommunens barns rättigheter och välbefinnande. Det kan till exempel handla om beslut om nya bostadsområden eller om skolor som man planerar stänga.

Outi Lankia, Cent, har lyssnat på stadens barn och unga vid tisdagens öppna diskussionstillfälle.

– Många av dem förde fram att de inte blir tillräckligt hörda i ärenden som påverkar deras framtid. Därför formulerade jag en motion om att Borgå borde ta i användning barnkonsekvensbedömning i beslutsfattandet. 35 av 51 fullmäktigeledamöter undertecknade motionen.

– Borgå är en barnvänlig stad står det i stadens strategi. Barnkonsekvensbedömningar är i samklang med målsättningarna i strategin. ÖN

Mer läsning