Hur och var handlar Lovisaborna? Staden ska försöka reda ut folks vanor

KOORDINATOR. Camilla Pihlman är relativt nyanställd på Lovisa stad och jobbar nu med att reda ut hur Lovisaborna shoppar och handlar. Bild: Max Nyberg

En enkät kring handeln i Lovisa är aktuell just nu. Svaren ska användas för att utveckla staden.

Var handlar Lovisaborna? Hur borde servicen i Lovisa utvecklas? Det är grundfrågorna i den enkät som Lovisa stad just nu vill att såväl företagare som invånare svarar på. Målet är att få information o...