Hur korkad får man vara?

Det är inte den som protesterar som dödar stämningen när rasistiska eller sexistiska åsikter kommer fram.