"Hur kan det kosta så mycket?!"

OLIKA PRAXIS. Janica Ström säger att hon hört om fall i Helsingfors där frisörssalonger verkat i närmare tre år innan någon hälsoinspektion gjorts. Så ur den synvinkeln förstår hon inte inspektörens iver att granska hennes frisörssalong redan innan den var färdig. Bild: Kristoffer Åberg

När man öppnar en ny frisörssalong bör en hälsoinspektion genomföras i lokalen så att den uppfyller reglerna när det gäller hälsoskyddet. Normalpriset för en sådan granskning ligger vid 100-200 euro i Finland. För Janica Ström blev notan 660 euro.

Vi sätter oss ner i bakrummet i frisörsalongen Mood room i Nickby i Sibbo. Företagaren Janica Ström vill understryka att hon inte har något emot själva granskningen av lokalen, däremot anser hon att slutnotan och processen som ledde fram till den är både märklig och godtycklig. Men vi börjar från början.

I augusti 2015 fick Ström hyra lokalen där frisörsalongen nu verkar. Eftersom hon fick höra av disponenten att en hälsoinspektör redan tittat på lokalen för en annan hyreskandidats räkning och fastslagit vad som måste göras, ansåg hon att det skulle vara möjligt att få frisörsalongen öppningsklar på två veckor.

Hon ringde en hälsoinspektör för att berätta om sina planer och samtalet blev början på processen som slutligen kostade henne 660 euro.

– Jag sade att allt ännu inte var färdigt och att till exempel en moppställning och ett torkelement saknades. Trots det här ville granskaren komma och titta på lokalen. Och när han gjorde det observerade han precis de fel jag redan berättat att han skulle hitta. Dessutom behövdes en ventilationsrapport och jag lovade be disponenten om en sådan.

Sedan dröjde det några veckor och sedan kom räkningen på 660 euro. Jag får klippa ganska många herrfrisyrer innan jag kommer upp till det.

Men att ordna med ventilationsrapporten drog ut på tiden, Ström säger att hon flera gånger kontaktade disponenten om rapporten både via e-post och telefon. Svaret hon fick var att saken nog skulle ordas. Till slut fick hon rapporten i december.

– Redan före det hade granskaren börjat skicka påminnelser per e-post. Han skrev att det "verkade som om jag försöker fördröja granskningen" av lokalen. Jag svarade att allt är klart förutom ventilationsrapporten, säger Ström och tillägger att det var granskaren själv som hade gett henne rådet att vänta med att boka granskningen tills alla nödvändiga papper var klara.

När ventilationsrapporten var klar kom granskaren för andra gången för att titta på lokalen och allt, inklusive ventilationsrapporten, konstaterades vara i ordning.

– Sedan dröjde det några veckor och sedan kom räkningen på 660 euro. Jag får klippa ganska många herrfrisyrer innan jag kommer upp till det.

Lämnade in besvär

Ström blir fortfarande upprörd när hon talar om räkningen och säger att granskaren åtminstone kunde ha underrättat henne om att han jobbade med timlön. Och mot bakgrund av det var granskarens första besök helt omotiverat då det stod klart att lokalen ännu inte var i skick. Dessutom har hälsogranskningen enligt Ström ett märkligt sätt att fasställa sin taxa: om behandlingen av ett ärende tar under fem timmar blir notan 330 euro men om det går ens lite över fem timmar stiger priset till 660 euro. Ström säger att behandlingstiden för hennes ärende steg över fem timmar bland annat för att granskaren tagit 30–40 minuter på sig för varje e-postmeddelande han skrev.

– Efter att räkningen kom var granskaren mycket svår att nå. När han slutligen svarade hävdade han igen att det var jag som hade försökt fördröja granskningen. Jag sade att han mycket väl visste att det ända som hade saknats var ventilationsrapporten som jag helt enkelt inte fick tag på tidigare. "Men nu är det ändå så här som det blir" var granskarens svar.

Ström nöjde sig ändå inte utan lämnade in besvär i tur ordning till granskarens förman och sedan till hälsoskyddssektionen.

– Med brevet till förmannen bifogade jag en lista över cirka hundra frisörssalonger i Finland där motsvarande granskning hade kostat mellan 80 och 200 euro. Förmannen svarade att granskaren hade förklarat att det var jag själv som orsakat att behandlingen tagit så lång tid.

Med sitt besvär till hälsoskyddssektionen skickade Ström ett meddelande från disponenten där han slog fast att fördröjningen av ventilationsrapporten inte var hennes fel.

– Sektionen svarade att "en företagare bör känna till lagen". Men det är ju inte alls det de handlar om: jag är helt på det klara med att en granskning ska göras. Frågan handlar om priset på granskningen och om det står det knappast något i lagen. Jag tycker också det är märkligt att förmannen och sektionen kom med helt olika motiveringar till varför jag borde betala 660 euro. Härnäst får Helsingfors förvaltningsdomstol ta ställning i frågan.

"Information finns"

Hälsoskyddet i Borgå har också hand om hälsoskyddsfrågorna i Askola, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa och Sibbo. Hälsoskyddschefen Tiina Tiainen säger angående Janica Ströms fall att hon enligt lag borde ha gjort en skriftlig anmälan till hälsoskyddet minst trettio dagar före frisörsalongen öppnade.

– Och för att företagaren inte gjort en skriftlig anmälan tvingades inspektören flera gånger be om en anmälan tillsammans med bilagor för att kunna förbereda beslutet. Inspektören måste varje gång på nytt bekanta sig med ärendet, vara i kontakt med företagaren och bokföra saken i tillsynsdatasystemet. Tiden som används för det här ingår i den slutliga fakturan.

Faktureringssystemet däremot, där 330 euro plötsligt förvandlas till 660 euro när femtimmarsstrecket passeras, säger Tiainen att hon inte kan påverka.

– Det är ju social- och hälsovårdsnämnden som slår fast taxan, om den upplevs vara orättvis kan det göras förändringar i den när taxorna granskas. Men jag kan säga att på vårt område blir räkningen i 90 procent av fallen av samma typ 330 euro.

Jag har förstås endast hört Ströms syn på saken, men det är märkligt att granskningen kostade 660 euro när normalpriset ligger vid 100–200 euro.

Skulle det ändå inte vara bra om inspektören förklarade för företagaren hur faktureringen fungerar och hur processen framskrider?

– Jag vet inte hur det gått i det här fallet men i allmänhet är det ju förstås bra om inspektören berättar om processen och om kostnaderna. Information finns ju också tillgänglig på nätet men också inspektören bör ge råd åt företagaren.

Rauno Tiainen, sekreterare på föreningen Sibbo Företagare, säger att Janica Ström kontaktat organisationen när det gäller hälsoinspektionsfallet.

Han tycker att de springande punkterna är det höga priset och inspektörens agerande.

– Jag har förstås endast hört Ströms syn på saken, men det är märkligt att granskningen kostade 660 euro när normalpriset ligger vid 100–200 euro. Och vad jag förstått är Ström också upprörd över att inspektören fakturerade för besök som han redan på förhand visste var onödiga. Och det är ju lätt för hälsoskyddet att ställa fokus på att Ström borde ha gjort en skriftlig anmälan 30 dagar före salongen öppnade.

Rauno Tiainen säger på ett allmänt plan att trots att en småföretagare gör sitt bästa för att följa lagen kan det ske misstag ibland.

– Om man som ensamföretagare ska följa allt till punkt och pricka måste man i det närmaste vara en vandrande lagbok. Så jag hoppas att tjänstemännen kunde använda sunt bondförnuft eller åtminstone vara lite flexibla när de ser att en företagare som försöker leva efter lagen har begått ett litet fel. Och det finns olika typer av tjänstemän, en del vågar vara flexibla medan andra är mycket rädda för att begå tjänstefel. Man kan kanske säga att jag efterlyser lite mer mänsklighet i tjänstemännens arbete.

Mer läsning