Hur bra marknadsförs nationalstadsparken?

Nationalstadsparken borde vara en outsinlig brunn för att skapa guidade och ledda turer såsom historiska och kulturhistoriska vandringar, fototurer med mera.

Nationalstadsparken i Borgå, som grundades i maj 2010, består av 26 delområden uppdelade i stadens centrumområde, grön- och strandområden, Hammars och Haiko samt skyddsområden. Delområdenas speciella värden beskrivs i stadens ansökan om att inrätta en nationalstadspark. Att Borgå fick grönt ljus föregicks alltså av ett digert arbete med att inventera de olika miljöer som skulle ingå i den, underbygga ansökningarna med beskrivningar och presentationer av de olika områdena för att kunna få nationalstadsparken godkänd.

Allt detta arbete har givetvis resulterat i att Borgå har en välutarbetad, dokumenterad och mångsidig nationalstadspark som bygger både på unika historiska fakta som naturvärden. Man kan väl inte tänka sig en bättre grund för att kunna erbjuda och förverkliga otaliga koncept för lockande och välregisserade upptäcktsfärder för de egna invånarna samt besökare från när och fjärran. Alla ingredienser finns redo, serverade på silverbricka.

Till stadens centrumområde hör bland annat Gamla stan, den medeltida Borgbacken, Näsebackens begravningsplats, Maren, åstrandens strandpromenad, empirstadens trähuskvarter, Kokonudden, flera vackra parker samt ån som flyter genom hela nationalstadsparken.

Nationalstadsparken borde vara en outsinlig brunn för att skapa guidade och ledda turer såsom historiska och kulturhistoriska vandringar, fototurer, naturvandringar med guider som kan berätta om flora och fauna, visa upp våra vackra parker, guidade turer på Näsebackens begravningsplats, berättelser om hur empirestaden uppkom och hur Gamla stan kunnat bevaras.

Till nationalstadsparken hör flera naturskyddsområden och bevarade parker som naturguider kunde leda och förevisa. Ån i sig självt är en pärla i sammanhanget, som klippt och skuren för guidade kryssningsturer både ut mot åmynningen och Haikofjärden samt längs Maren.

Men hur aktivt planerar och marknadsför Borgå stad, med nationalstadsparken som grund, organiserade turer och begivenheter i samverkan med Borgås guider, caféföretagare, båtföretagare, marknadsplanerare, turistbyrån, sommararbetare, studerande vid Borgå utbildningsenheter, företagare inom turism, restaurang, logistik och betjäning, där fokus är att ge olika kundgrupper glädje och upplevelser? Program som både lockar dem hit och ger dem upplevelser och berättelser om Borgå, som de också berättar för sina vänner och bekanta.

Och dessutom: I den nya nationella läroplanen ingår undervisning utanför skolan, i den egna omgivningen. Nationalstadsparken skulle ju vara en ypperlig plats för både miljö-, historie-, litteratur-, konst- och kulturundervisning.

Och helt konkret; då Borgå fylldes av entusiaster inom geocaching, grenen där man skall leta gåtor i skog och mark, och evenemanget Cachecon intog staden med Konstfabriken som huvudarena, fanns då nationalstadsparken i tankarna när gömmorna och rutterna planerades? Tusen deltagare var anmälda, delades broschyrer över nationalstadsparken ut åt dem?

Ingalill Tuomolin Borgå

Mer läsning