Hur är det möjligt?

"En utomstående person är en utomstående person oberoende av ordförandeskap i stadens fullmäktigeförsamling."

Enligt lokaltidningarna (ÖN 29.9) skall fullmäktiges ordförande i Borgå följa en dag (2.10) med hemvården.

Jag får den uppfattningen att ordförande går med hemvårdaren till enskilda människor i behov av hemvård. Görs det?

Om så är fallet, trampas integritetsskyddet för den som är i behov av vård av både fullmäktigeordförande och hemvårdare. Att tala om tystnadsplikt i det här fallet är ett hån mot integriteten för den hjälpbehövande.

En utomstående person är en utomstående person oberoende av ordförandeskap i stadens fullmäktigeförsamling.

Då fullmäktigeordförande behöver uppgifter för att informera sig, finns hela personalstaben till förfogande, från stadsdirektör till en enskild hemvårdare.

Christer Björkstrand Borgå

Läs fullmäktigeordförande Mikaela Nylanders svar i den bifogade artikeln nedan!