Hur är det möjligt?

Christer Björkstrand, f.d. socialnämndens ordförande, är bekymrad för att äldre personers integritet skall skadas om någon är intresserad av hemåldringsvården och vill bekanta sig med den.

Jag är själv en av dessa "behövande" äldre människor som länge önskat att någon av beslutsfattarna skulle ha lust att se vad detta arbete innebär. Mikaela Nylander skall ha ett stort tack, men de som sitter i socialnämnden borde "mangrant" komma ut "på fältet" för att se med egna ögon vilket arbete dessa underbara människor gör.

Jag är invalidiserad sedan 6 år och är helt beroende av deras omsorg och vård.

Det är så beklämmande när man ser hur slutkörda och trötta de är. Och hur många som måste ta sjukledigt för att de inte orkar. Eller sluta helt och hållet från det arbete de utbildats till.

Med tanke på vad det kostar att ha de gamla på någon institution (ålderdomshem) så är det billigare att bo hemma så länge som möjligt, men det förutsätter att man anställer folk, både män och kvinnor, yngre och äldre, att sköta och vårda dem som kan bo hemma. Jag inbjuder vem som helst från socialväsendet att bekanta sig med deras förträffliga arbete genom att komma med en dag eller två för att verkligen veta vad det är de sysslar med.

Jag tror att mitt skinn inte går sönder om någon socialarbetare skulle titta på när jag får den hjälp jag behöver varje dag, helg som söcken. Utan deras hjälp skulle jag vara på något ställe som inte finns. Alla ålderdomshem är fullbelagda. Vi gamlingar blir fler och fler då vi lever så länge. Det betyder att det kommer flera människor till än de som faller undan.

Det är ju en fråga om vad som ska prioriteras? Vad är viktigt? Som jag ser det är det viktigaste att de mår bra som ska se till att åldringarna, personer med funktionsnedsättning och barnen mår bra.

Ta kontakt med hemvården och kom hem till mig, och se vad de gör för jobb. då först förstår du vad det betyder, bästa beslutsfattare.

Gun-Lis Liljeberg Borgå