Hundra år av dubbelmoral

I måndags kunde man läsa i Helsingin Sanomat att pojkarnas hjärnor inte alls utvecklas långsammare än flickors, vilket man länge trott. Nyheten passerade i mångas nyhetsflöde, men skapade ingen större debatt.

Utifrån ett 30 år gammalt forskningsresultat, som inte fått stöd i nyare studier, har man länge funderat på ifall man borde låta pojkarna börja i skolan senare och ge pojkarna mer stöd.Att nyare forsk...