HS: Sibbo och Kervo planerar gemensam mångmiljonarena

EXEMPEL. Pajulahti-hallen i Nastola används som exempel på hur en gemensam större inomhusarena kunde se ut. Bild: Nastola kommun

Fullstor fotbollsplan, löpbana och potentiella investeringskostnader på åtskilliga miljoner euro. Så ser Sibbos och Kervos tilltänkta inomhusarena ut.

Enligt Helsingin Sanomat håller Kervo och Sibbo på att planera en gemensam inomhusarena som skulle placeras i Kervo, men just på gränsen till Sibbo. Eeva Saarinen, chef för idrottstjänster i Kervo, säger till HS angående bakgrunden att man inte har tillräckliga möjligheter att idka idrott inomhus i kommunerna. Hon nämner att speciellt Sibbo har behov inom friidrotten.

Reder ut behovet

För tillfället reder man ut behovet av en större idrottshall. Som jämförelse använder man sig av en motsvarande hall i Nastola, ett bygge som kostade nästan 7 miljoner euro att förverkliga år 2010. Summan ligger i underkant för projektet i Kervo på grund av stigande byggnadskostnader.

Saarinen påpekar att arenan inte har några politiska beslut ännu – något som Ilari Myllyvirta, teknisk chef i Sibbo, också konstaterar.

– Beslutsfattarna har ännu inte bundit sig till projektet, men de är medvetna om det, säger Myllyvirta till HS.

Han nämner också att det är ovanligt med dylika samarbeten kommuner emellan. Själva idén dök upp under ett möte för ett år sedan.

– Tillsammans får vi mera till stånd, och billigare. Vi kan betjäna våra invånare bättre. Det här är ett betydande objekt i regionen: Det betjänar också Tusbybor, Träskändabor och Mäntsäläbor. Och dessutom säkert längre bort än det, som Borgå och Vandas östra delar.

Kaj Lindqvist (SFP), styrelseordförande i Sibbo, säger till Östnyland att det inte finns några beslut ännu, och att Sibbo i det här skedet bara deltar i behovskartläggningen.

– Jag vill poängtera att allt är öppet, som vem som ska finansiera. Nu ser man på behovet av en hall av det här slaget i hela regionen. Man frågar också till exempel Borgå och Träskända, säger Lindqvist.

Rent politiskt existerar hallen ännu inte – det finns alltså ingen formell politisk diskussion, för att inte tala om anslag. Meningen är nu att vänta på resultatet från behovskartläggningen som borde bli klar under vårens lopp. Senare på hösten borde man ha svar på de viktigaste frågorna.

– Finns det privatfinansiering? Hur mycket ska kommunen delta? Kan föreningarna delta? Dylika frågor ska också redas ut.

Få hallar

Lindqvist påpekar ändå att det finns ett klart behov av en större inomhusarena. De närmaste arenorna av den här sorten finns i huvudstadsregionen, och de är i regel fullbokade. Han nämner också att till exempel Sibbo Vargarna uttryckt en önskan om en större hall. Däremot tror han inte att Sibbo kan delta med alltför stora summor.

– Projektet måste få statsfinansiering, alltså att man från statligt håll inser behovet. Sedan är det svårt att säga vad som skulle vara en realistisk summa ur Sibbos synvinkel. Spontant skulle jag säga att det inte skulle få överskrida 1 miljon euro.

Lindqvist tror också att kommunens insats, förutsatt att hallen blir verklighet, främst ligger i att understöda de olika föreningarna.

– Det blir sannolikt så att kommunen köper tider och på det viset subventionerar föreningarnas träningar. Andelen i ett eventuellt bolag kan inte bli för stor.

Mer läsning