HS: Polisen reder ut få lindriga brott – cykelstölderna blir i praktiken ignorerade

BYTE. Det är osannolikt att polisen hittar tjuven om din cykel blir stulen. I stället rekommenderas bättre lås. Bild: Arkiv

Så kallade mörka stölder, särskilt av det lindrigare slaget, har en väldigt låg utredningsprocent – också i östra Nyland. Det visar statistik som Helsingin Sanomat låtit samla ihop.

De så kallade mörka stölderna – brott där gärningsmannen inte grips med fingrarna i syltburken och där polisen måste göra en utredning från grunden – har en väldigt låg utredningsprocent. Saken kommer fram ur statistik som Helsingin Sanomat låtit Polisyrkeshögskolan samla ihop.

HS hänvisar också till en insändare av äldre konstapel Pauli Mäenpää i söndagens tidning. Mäenpää skriver att lindrigare brott i regel ignoreras helt, åtminstone i Helsingfors.

– När en medborgare gör en polisanmälan via nätet för till exempel en stulen cykel så registreras fallet i polisens system, varefter utredningen i praktiken avslutas direkt utan några som helst åtgärder, skriver Mäenpää.

Siffrorna är sorterade enligt kommun, där de östnyländska städerna och kommunerna inte avviker nämnvärt från resten av landet. Till exempel lyckades polisen reda ut 12 procent av egendomsbrotten i Borgå mellan januari och september 2018. Av stölderna och skadegörelserna redde man ut 11 procent. Siffran har legat på ungefär samma nivå åtminstone sedan 2015.

Eftersom siffrorna bygger på en jämförelse mellan antalet anmälda brott och antalet utredda brott kan siffran ibland stiga markant om polisen till exempel reder ut en gammal brottshärva. Siffran kan i praktiken stiga över 100 procent. Till exempel redde polisen ut 41 procent av stölderna i Lovisa år 2017.

I Sibbo har polisen å sin sida haft svårt att reda ut skadegörelser och stölder. År 2017 redde man ut endast 3 procent av skadegörelserna. Under 2018 har man rett ut 4 procent av stölderna.

Polisstyrelsen uppger till HS att polisen inte har resurser att sätta sig in i mörka brott som är lindriga och handlar om små summor. Fokus ligger på allvarligare brott. Man rekommenderar i stället bättre skydd för sin egendom, som bättre cykellås eller larm i hemmet.