HS: Många redo att exponera sig för viruset frivilligt

På många håll pågår arbetet med att försöka få fram ett vaccin mot coronaviruset, och metoderna diskuteras. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Fler exponeringar skulle hjälpa att försnabba utvecklandet av ett vaccin, men exponering av frivilliga är etiskt känsligt.

Tusentals skulle vara redo att låta sig exponeras för coronaviruset om det skulle ha en stor inverkan på utvecklandet av ett vaccin mot viruset, skriver Helsingin Sanomat.

Via organisationen 1 day sooners webbplats har över 15 000 personer meddelat att de frivilligt ställer upp på att exponeras för viruset. Det finns enligt HS också gott om erkända forskare som förespråkar exponeringstester. Världshälsoorganisationen WHO har nyligen kommit med riktlinjer för hur testerna kan göras på ett etiskt sätt.

Hanna Nohynek, överläkare för Institutet för hälsa och välfärd, säger till HS att det inte vore rättvist att exponera frivilliga som är över 50 år, men nog en 20-åring. Diskussionen förs ännu på en hypotetisk nivå.

Läkarens bedömning grundar sig på att risken för att dö på grund av viruset är mycket liten för unga och friska personer. Om viruset är utbrett i samhället är risken att smittas ofrivilligt också stor.

Genom exponering kan processen att hitta ett vaccin snabbas upp. Men om man hoppar över den tidskrävande tredje fasen där vaccinet testas på människor gäller det att vara försiktig.

Överläkaren Hanna Nohynek säger till HS att det sannolikt skulle gå att försnabba processen mycket med exponeringstester.

– Men det gäller att inte vara överoptimistisk. Det här är ett forskningssätt som är mycket känsligt etiskt sett och grundliga diskussioner måste gås med alla parter. Det tar tid.

Mer läsning