Hotat kulturlandskap

"Huvudpersonen" på området Nickby gård, en av kommunens äldsta byggnader, blir inklämd mellan alla nybyggen.

Planläggningen av Nickby gårds centrum har tagit ny fart (ÖN 8.5) och ett utförligt program för deltagande och bedömning finns tillgängligt på Sibbo kommuns hemsida.

År 2008 gjorde kommunen en enkät som besvarades av ett hundratal personer och sammanställdes i en rapport året därpå. I slutorden står det: "Respondenterna är framför allt oroade för rekreationslederna och rekreationsområdena och hur dessa ska kunna bevaras ...Byggandet ska respektera traditionerna och vara småskaligt ... Tillväxtmålen kritiserades öppet och respondenterna förundrade sig också över att Nickbys viktigaste rekreationsområde utgör föremålet för planeringen."

Ett studium av den flygbild över området som finns i den nu aktuella planen ger vid handen att de kritiska synpunkter Nickbyborna framförde i enkäten vägt ganska lätt. Av det nuvarande rekreationsområdet ska visserligen Norrskogen, en grönkorridor i bäckdalen samt herrgårdsområdet bevaras. Men resten, det vill säga hela det öppna landskapet, ska förvandlas till bostadsområden för flera tusen personer.

"Huvudpersonen" på området Nickby gård, en av kommunens äldsta byggnader, blir inklämd mellan alla nybyggen. Hur Museiverket skulle acceptera en så total förvandling av ett flera hundra å gammalt kulturlandskap är obegripligt. Resultatet blir också att vi som utnyttjar området för rekreation får finna oss i att motionera på en bullrig byggarbetsplats i tiotals år. Vem vill det?

Efter att mycket lite hörts om planerna på över tio år verkar det nu vara bråttom för Sibbo kommun att få planerna godkända: komunfullmäktige förväntas godkänna planen i juni 2021. Före det har vi dock ett kommunalval. Partierna börjar snart positionera sig inför det och kandidaterna behöver ha en uppfattning i detta för Sibbos förhållanden enorma projekt. Kanske någon av de nuvarande eller blivande kommunalpolitikerna har mod och vilja att lyssna på opinionen? Den som kan (själv är jag numera bara fritidsboende i Sibbo): bjud in din förtroendevalda på en vandring i ett oerhört vackert landskap som snart kan vara borta för alltid!

Dag-Ulrik Almqvist, motionär på området i 30 år, Helsingfors

Mer läsning