Höstens studentskrivningar börjar idag – Studentexamensnämnden mer flexibel med läkarintyg

Närapå 2 800 av de anmälda avlägger proven på svenska. Bild: SPT

Idag på måndag inleds höstens studentskrivningar. Närapå 2 800 av de anmälda avlägger proven på svenska.

Cirka 45 300 personer som ämnar avlägga studentexamen har anmält sig till höstens studentexamensprov. Det är ungefär 1 150 färre än under hösten 2020.

Totalt är 2 774 av examinanderna som anmält sig svenskspråkiga.

Det har sammanlagt gjorts cirka 92 000 anmälningar till de olika proven, vilket är cirka 5 900 färre än för ett år sedan.

I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen, samt examinander som vill höja betyg eller komplettera sin examen. Studentexamensproven ordnas av cirka 400 gymnasier.

– Arrangemangen motsvarar i ganska hög grad vårens upplägg, säger Robin Lundell, specialsakkunnig vid Studentexamensnämnden.

Tidigare år har det krävts läkarintyg för att annullera sitt deltagande.

– Vi har blivit lite mer flexibla. Om man blir sjuk kan till exempel en lärare eller motsvarande skriva ett intyg som godkänns, säger Lundell.

Studentskrivningarna under hösten 2021 är det fjärde examenstillfället som påverkas av pandemin. Den första studentskrivningen som påverkades av pandemin hölls under våren 2020.

Studentexamensnämndens rekommendationer

Studentexamensnämnden rekommenderar att de som deltar i studentexamen undviker att träffa utomstående i onödan under en period på tio dagar innan proven.

På många plan, och håll, är förändringarna små jämfört med tidigare studentskrivningar.

– Vi går enligt samma modell som utarbetades för den första skrivningen med specialarrangemang. Vi försöker hålla avstånden så det kräver många olika klassrum, men det löper på och har snarare blivit bättre än första gången, säger Marianne Pärnänen, rektor vid Katedralskolan i Åbo.

Vid Katedralskolan i Åbo är cirka 115 personer anmälda till höstens skrivningar, vilket enligt Pärnänen är ett rätt normalt antal för skolan.

Också vid Jakobstads gymnasium är antalet anmälda heller inget som skiljer från det normala.

– Till det största provet har vi totalt 106 anmälda, säger Cecilia Hägglund-Nygård, rektor vid Jakobstads gymnasium.

Att tvåmetersregeln är slopad gör dock arrangemangen lite lättare för gymnasierna.

– Under ett prov har vi som mest 125 anmälda, så då hjälper det speciellt mycket. Men vi genomför skrivningarna som tidigare under pandemin, säger Mikael Nyholm rektor vid Brändö gymnasium i Helsingfors.

Därtill är det enligt nämnden viktigt att examinanderna följer de anvisningar gymnasierna ger om hur man anländer till provtillfället. 

Studentexamensproven utförs numera på en bärbar dator.

Måndag 13.9 modersmål och litteratur, läskompetensdelen.

Onsdag 15.9 psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi.

Fredag 17.9 främmande språk, lång lärokurs. Engelska, franska, spanska, tyska och ryska.

Måndag 20.9 det andra inhemska språket, alltså finska eller svenska, lång och medellång lärokurs.

Tisdag 21.9 matematik, lång och kort lärokurs.

Torsdag 23.9 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap.

Fredag 24.9 modersmål och litteratur, skrivkompetens. Provet i finska eller svenska som andra språk hålls även denna dag.

Måndag 27.9 främmande språk, kort lärokurs. Bland annat engelska, franska, spanska och tyska.

Onsdag 29.9 prov i modersmål och litteratur på samiska.