Hörselskadade fick ny ordförande

HEDERSMEDLEMMAR. Avgående ordförande Ella Björkman utsågs till hedersordförande och långvariga hjälpredan Göran Björkman samt föreningens sekreterare Göta Hollmérus -Eklund fick titeln hedersmedlemmar under föreningens julfest.Bild: Gudrun Wahrman

Efter 20 år som ordförande för Svenska hörselskadade i Borgånejden får Ella Björkman en efterträdare.