Hörnan ska få leva vidare

FÖRENINGSHUS. Kompanjonskapshuset Hörnan är öppen alla vardagar klockan 10–14. Helena Lindroos eller Camilla Stjernvall-Malmberg finns på plats. Bild: Carita Liljendahl

Verksamhetstiden för kompanjonskapsprojektet Gemensamma Segel går ut vid årsskiftet. Men det betyder inte att dörren till Hörnan i Lovisa stängs.

Senast i slutet av maj ska ansökningen om verksamhetsbidrag för perioden 2017–2019 lämnas in till penningautomatföreningen RAY. Beslutet om vem som får pengar ges i december.

Om pengar beviljas för fortsatt verksamhet i kompanjonskapshuset Hörnan i Lovisa kan en och en halv person sysselsättas under en treårs period.

– Men det finns också en plan B, säger projektets nätverkskoordinator Camilla Stjernvall-Malmberg. Vi hoppas förstås att vi får stöd av RAY men skulle det gå så illa att vi blev utan har vi olika tankar om hur vi kan gå vidare.

Totalt finns det kring 550 föreningar i Lovisa och ungefär hälften av dem är aktiva

En tanke är att föreningarna själva tar en aktivare roll i verksamheten under ledning av takföreningen Lovisa Föreningar. Lovisa stads ledningsgrupp ställer sig också positiv till projektet. Staden har visat beredskap att hjälpa till exempel med hyreskostnader.

– Det har med åren gjorts mycket jobb och satsats pengar på det här. Nu har vi ändamålsenliga utrymmen också så jag tror inte någon är beredd att låta verksamheten upphöra.

Hörnan hade 2015 drygt 3 000 användare och i år ser antalet ut att öka en aning. Över tjugo föreningar är aktiva användare men även andra använder utrymmena.

Själva föreningshuset utgör ändå inte hela verksamheten. Under de tre senaste åren har ett föreningsregister skapats. Totalt finns det kring 550 föreningar i Lovisa och ungefär hälften av dem är aktiva.

Under arbete är också ett annat föreningsinfo där man ska kunna mata in kontaktuppgifter, verksamhetsformer och uppge eventuella behov som föreningen har. Men tillsvidare har registret vissa brister.

– Det blir säkert bättre sedan då informationen också finns på svenska och då Lovisa går att hitta utan att man måste leta under kommuner i sydöstra Finland.

Stjernvall-Malmberg säger att det tar tid innan informationen om nya verksamhetsformer når alla människor och innan den hittar sina slutliga former. En koordinator som samlar och skapar innehåll behövs också. Att förvänta sig att föreningarna själva stå för hela den biten är inte hållbart.

Understöds av penningautomatföreningen RAY.

Verkar i Lovisa, Kotka och Fredrikshamn.

Har som mål att förbättra kommuninvånarnas välbefinnande genom delaktighet.

Främjar samarbete mellan föreningar genom att grunda kompanjonskapshus.

Har Fredrikshamn som hemort och förvaltas av föreningen Ravimäkiyhdistys.

Är verksamt under 2013–2016.

Hur det än går med det ekonomiska bidraget är tanken att verksamheten fortsätter. En gång i månaden arrangeras idémöten för representanter från föreningarna och då kan önskemål läggas fram. Att utveckla verksamheten i Hörnan är en av framtidens utmaningar.

– Allt det vi gör här ska vara sådant som främjar välbefinnandet för kommuninvånarna. På hösten samarbetar vi med yrkeshögskolan Laurea som håller föreläsningar med hälsa som tema.

På lördag deltar Hörnan i den nationella städdagen. En lopptorgsmarknad arrangeras mellan klockan 10 och 13. Adressen är Sibeliusgatan i Lovisa.