Hörnan är Lovisabornas vardagsrum

I de ljusa lokalerna på Sibeliusgatan har kompanjonskapshuset tagit emot föreningsaktiva Lovisabor redan i två år. Även om det ursprungliga projektet är över får "Hörnan" en fortsättning tack vare understöd. 

Kompanjonskapshuset Hörnan på Sibeliusgatan i Lovisa firade på onsdagen två år av verksamhet. Under de två åren har lokalerna varit i flitig användning.

– År 2016 hade vi 331 grupper som träffades i lokalerna allt som allt i omkring 762 timmar. Vi har under fjolåret räknat med hela 3 985 besök hos oss, berättar Camilla Stjernvall-Malmberg som var projektets nätverkskoordinator.

Aulaansvariga Helena Lindroos sköter om verksamheten i kompanjonskapshuset Hörnan som startats av Camilla Stjernvall-Malmberg tillsammans med föreningen Lovisa Föreningar och Lovisa stad. 

Kompanjonskapshuset Hörnan är en del av kompanjonskapsprojektet "Gemensamma Segel" som verkade i städerna Fredrikshamn, Kotka och Lovisa.

Fyraårigt projekt fortsätter

Projektet var fyraårigt och slutade vid utgången av år 2016. Verksamheten i Hörnan har ändå fått en fortsättning tack vare föreningen Lovisa Föreningar med Jyrki Laakso som ordförande. 

Finansiärer för att upprätthålla verksamheten är Lovisa stad som tar hand om hyran samt social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Det är särskilt föreningar som inte har haft egna lokaler som tagit chansen att verka i Hörnan.

– Grundtanken med projektet var att skapa en plats för föreningar där de kan ha sitt material samt ha utrymme för både styrelsemöten och andra tillställningar, säger Stjernvall-Malmberg. 

Hyra in sig och använda lokalerna

I princip kan vilken förening som helst ansöka om att vara en del av Hörnan. För en summa på 20 euro per månad får man sedan förvaringsutrymme i ett rejält skåp samt tillgång till utrymmena en gång i månaden.

Bland föreningar som använder utrymmena finns bland annat olika patientföreningar. Föräldrakaféet Treffis som upprätthålls av Lovisa stad tillsammans med Mannerheims barnskyddsförbund träffas där. Hörnan är också övningslokal för AV-kören. Kören brukar hålla kaffekonserter i det större av de två rummen vilket rymmer omkring femtio personer. Konserten inleds med körsång som följs av allsång. Efter det blir det trevligt umgänge över kaffebordet.

Tillhanda i Hörnan finns också dagstidningar. Lovisabor som vill läsa dagstidningen och kanske ta sig en kopp nykokt kaffe är alltid lika välkomna dit.