Hon trivs i symbolernas gränsland

Med utställningen Regnmakaren undersöker Sari Vuorenpää religiös symbolik. I Regnmakaren gör hon en grafisk pendelrörelse mellan västerländsk och österländsk andlighet.

Konstgrafikern Sari Vuorenpää firar tjugofem år som konstnär och femtio år som människa med en brett upplagd utställning i Konsthallen i Borgå. Helheten, kallad Regnmakaren, formas av religiösa och andliga symboler; dem har hon haft som utgångspunkt för sitt grafiska skapande. Vuorenpää fascineras av metaforer som uttrycker mental vila och tystnad, och närmar sig dem såväl ur västerländskt som ur österländskt perspektiv.

– Jag är fascinerad av den asiatiska kulturen, av estetiken, av skönheten, av historien som till exempel i Japan är ständigt närvarande. Ur den sfären bubblar min kreativitet.

REGNMAKAREN. Sari Vuorenpää undersöker andliga symboler ur västerländskt och österländskt perspektiv. Dialogen går också mellan grafik i färg och i svartvitt. Bild: Kristoffer Åberg

Väst och öst kommunicerar i den grafiska symbolvärld som hänger på väggarna i Konsthallen. Färgstarka träsnitt och svartvita litografier på papper för en ständig dialog. De grafiska alstren kommunicerar olika sinnebilder för tro, som exempel kan nämnas ett par typiska japanska tempellejon. Auu och Mmm heter tavlorna som tillsammans bildar det meditativa ljudet "aum".

Jag är fascinerad av den asiatiska kulturen, av estetiken, av skönheten, av historien.

Andlig gemenskap

Så har Sari Vuorenpää också tillbringat mycket tid i Japan där hon bland annat studerat traditionell japansk träsnittsteknik.

– Jag upplever att det finns många andliga beröringspunkter mellan den västliga och den ostliga sfären, säger hon och syftar bland annat på finländarnas inbundna, tysta sätt som är typiskt också för många japaner.

Fakta

Regnmakaren

Konstgrafikern Sari Vuorenpää ställer ut i Konsthallen i Konstfabriken.

Med utställningen firar hon samtidigt 25 år som konstnär. Två av verken som ställs ut är av äldre datum för att ge helheten ett retrospektivt inslag.

Utställningen pågår till och med den 30 oktober.

Namnet i sig, regnmakaren, hänför sig till personen som i forna tiders samhällen ansågs ha speciella förmågor, till exempel att få det att regna och den vägen trygga tillgången till mat. Vuorenpää håller sig inte enbart till i symbolvärlden. Människoskepnader träder fram i många av hennes verk, till exempel i det intensivt blå träsnittet Hedelmät. I Korkeampi veisu, laulujen laulu träder en rödmantlad person fram; tankarna går till höga visan, kung Salomo och drottningen av Saba.

Jag upplever att det finns många andliga beröringspunkter mellan den västliga och den ostliga sfären.

Spännande kontraster

På senare år har Sari Vuorenpää trivts i ett mindre – och samtidigt mera hanterligt tavelformat – och tavlan Regnmakaren som skiftar i blålila toner hör till de större verken. Stundtals rör hon sig med ett västerländskt bildspråk, ett som för tankarna till reklamvärldens grälla sfärer. Intressant blir det just i gränslandet, i skärningen där traditionella symboler möter en uttalat modern bildsyn.

I utställningshelheten ingår två äldre verk från 2007 och 2008. De imponerande träsnitten med naturtematik har Sari Vuorenpää införlivat i utställningen för att ge den en retrospektiv känsla.

Bild: Kristoffer Åberg