Höjda priser och nya påföljdsavgifter för olovliga gör-det-själv-installationer – Sibbo Vatten ser över prislistan för serviceavgifter

INTE PÅ FÖRLUST. Sibbo Vattens nya prislista för serviceavgifter är uppbyggd så att priset för olika arbeten motsvarar de verkliga kostnaderna. Bild: Kristoffer Åberg

Alltför låga serviceavgifter har lett till att Sibbo Vatten förlorat pengar då man utfört arbeten för sina kunder. Likaså har affärsverket inte direkt kunnat påföra några straffavgifter på kunder som bryter mot leverans- och kontraktsvillkor. Det här blir det en ändring på vid årsskiftet.

Under de senaste åren har affärsverket Sibbo Vatten höjt sina grund- och bruksavgifter för vatten och avlopp. Men däremot verkar ingen känna till när prislistan för serviceavgifter senast justerats. P...