Höjda fukthalter i skolcentret

LUFT. Undersöknignar pekar på förhöjda fukthalter i Harjurinteen koulu. Bild: Max Nyberg

Undersökningar i Harjurinteen koulu visar på förhöjda fukthalter i mellanbjälklaget, uppger Lovisa stad i ett pressmeddelande.

Lovisa stad har låtit göra undersökningar i Harjurinteen koulu under sportlovet på grund av problemen med inomhusluften. Man tittade speciellt på en viss inlärningscell (fyra intilliggande klassrum) där man bland annat öppnade innertakets konstruktioner. Det visade sig att fukthalten i mellanbjälklaget i den undersökta inlärningscellen är förhöjd. Mellanbjälklaget, det vill säga innertaket, består av betongplattor.

Skolbyggnaden har haft problem med inomhusluften, där en del av personalen och eleverna uppvisat symtom trots att skolan är nybyggd och nyrenoverad.

Lovisa stads lokalservice uppfattning är att fukten kan härstamma från tiden då skolan byggdes, säger lokalchef Antti Kinnunen i pressmeddelandet.

– Vi har inte hittat någon annan förklaring i undersökningarna så här långt, men saken utreds.

Det första steget är att stänga och torka den undersökta inlärningscellen.

– Det här leder till att alla mellanbjälklag i skolans nyare del undersöks. De åtgärder som vi gör ger en uppfattning om hur långvarig och omfattande reparation vi står inför och hurudana tillfälliga lösningar vi inför, säger Kinnunen.

I den inlärningscell som nu ska repareras arbetar en speciallärare, skolkuratorn och tre skolklasser. Enligt skolans rektor Laura Tenhunen inför man specialarrangemang omedelbart. Skolan informerar mer ingående om arrangemangen via Wilma i början av nästa vecka. Alla elever återvänder till skolan som vanligt efter sportlovet.

Förhandlingarna fortsätter mellan Lovisa stad och byggbolaget Skanska, som har byggt den nyare delen av Harjurinteen koulu.