Höj valdeltagandet i Borgå

Kommunalvalet närmar sig och invånarna har möjlighet att välja nya fullmäktigeledamöter för följande fyraårsperiod då folket ger fullmäktige möjlighet att utveckla och säkerställa kommunens ekonomi

Partisekreterarna ansåg att det var bra att flytta valdagen när pandemin ser ut att minska och vi hoppas att detta fortsätter. Partisekreterarna var eniga att valdagen flyttas juni förutom högerpartiet Sannfinländarna som var emot ändringen. Detta var inte någon överraskning i dagens politik eftersom partiet alltid motsätter sig när Finlands regering fattar beslut, partiet har inte heller några andra alternativ till förslag, Sannfinländarna är utanför dagens politik i Finland denna period, likaså Samlingspartiet. Partiet har under ordförande Petteri Orpos period blivit ett stödparti för Sannfinländarna i riksdagen. I föregående val var valdeltagandet 60,6 procent i Borgå så vi bör nu försöka få valdeltagandet att bli högre än så denna gång.

Bengt Dahlqvist pensionär, Borgå