Höj kvoterna för svensk vårdutbildning

Förbundet svenska seniorer i Finland påtalar behovet av tillräckligt höjda utbildningskvoter för svenskspråkiga vårdutbildningsenheter.

Förbundet svenska seniorer i Finland (FSSF) noterar med tillfredställelse regeringens beslut att höja vårddimensioneringen till 0,7. FSSF konstaterar även att regeringen beslutat satsa mer resurser på utbildning, för att uppfylla de krav som lagen kommer att ställa. Detta innebär cirka 4 400 fler vårdare inom äldreomsorgen.

Tyvärr finns det redan i dag brist på personal och framför allt stor brist på personal som kan betjäna på svenska. Bland annat på grund av att den svenskspråkiga personalresursen dräneras mer än den finskspråkiga.

FSSF vill påtala att dagens utbildningskvoter för vårdpersonal, som klarar att ge vård och omsorg för svenskspråkiga, inte på långt när räcker till för att fylla behovet. Detta leder till att det kommer att finnas ett extra tryck på att den svenskspråkiga vårdutbildningen när vårddimensioneringen höjs.

Förbundet påtalar behovet av tillräckligt höjda utbildningskvoter för svenskspråkiga vårdutbildningsenheter. FSSF vill påpeka att i annat fall kan den förhöjda vårddimensioneringen leda till att svenskspråkiga äldre försätts i en i praktiken ojämlik ställning med bristande svenskspråkig service.

Ralf Skåtar, ordförande, Kjell Wennström, sekreterare, Förbundet svenska seniorer i Finland rf

Mer läsning