Högtidligt när krigsveteraner jubilerade

Fem decennier av värdefull verksamhet firades med tal, musik och sång, middag och dans i lördags.

Föreningen för svenska krigsveteraner i Borgå betyder mycket för sina medlemmar. Det berättar Erik Holmström, Erik Karls och Olle Johansson, alla med en anmärkningsvärd ålder på över 90 år. Den pigga trion deltog i lördagens fest då Borgånejdens krigsveteraner firade 50 år av verksamhet.

– Det är trevligt att föreningen finns och att vi krigsveteraner kan samlas och umgås. Vi uppskattar alla aktiviteter som föreningen ordnar, sa Erik Holmström och fick medhåll av kamraterna.

Jubileet i restaurang Iris inleddes med pompa och ståt när hornseptetten Werner S. under ledning av Jari Nenonen tog ton med Jägarmarschen Op.91a av Jean Sibelius. Föreningens ordförande Carl-Johan Numelin gav en kort tillbakablick på föreningens grundande 1968, och konstaterade med stolthet att föreningen med sina 550 medlemmar hör till de största i södra Finland.

FESTTALARE. General Gustav Hägglund höll festtalet, och tackades av ordförande Carl-Johan Numelin. Bild: Helén Kurri

Festtalet hölls av general Gustav Hägglund, som betonade att veteranerna i dag äntligen får den erkänsla och uppskattning som de förtjänar. Han höll en historisk resumé om orsakerna och bakgrunden till att Finland än i dag är ett fritt, självständigt och demokratiskt land.

– Vi kan tacka krigsveteranernas insatser för vår frihet, och för att försvarsviljan ännu i dag är hög.

Ett starkt försvar, en god försvarsvilja och bra relationer till USA innebär enligt Hägglund att Finland knappast behöver oroa sig för framtiden, och han ser inget behov av ett medlemskap i försvarsalliansen NATO.

– Ryssland är ett latent hot, landet har upprepade gånger visat att man är beredd till vapenmakt för att bevaka sina intressen. Men det måste finnas ett hot, och det finns ingen orsak för Ryssland att angripa Finland. De vet att här får de på käften, varför attackera det enda hjältefolket, sa Hägglund och fick publiken att småskratta förnöjsamt.

FÖRTJÄNSTTECKEN. En lång rad medlemmar uppmärksammades för sina insatser med förtjänsttecken. Bild: Helén Kurri

Jubileet till ära har föreningen låtit skriva en historik. Bakom texten står medlemmen Lars Nyström och journalisten Hans Jern.

Hans Jern berättar att bokens titel Gemenskap, omsorg och traditioner beskriver föreningens utveckling under fem decennier.

– Gemenskapen fanns med i föreningens verksamhet från början med fester, sammankomster och resor. Även omsorgen om varandra var ett inslag som fanns med från början, en solidaritet och beredskap att hjälpa vid behov. Traditionerna skapades och har förts vidare, som uppvaktning vid hjältegravarna och minnestillfällen, och de traditionerna kommer att bestå.

I bokens drygt hundra sidor presenteras föreningens verksamhet i text och bild, och den innehåller också intervjuer med fyra krigsveteraner som berättar hur deras liv har format sig efter krigen och hur de ser på situationen i dagens värld utifrån sina egna erfarenheter.

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken i silver

Johan von Wendt

Bernhard Sundbäck

Roger Andersson

Jan-Olof Eklund

Marie Allen

Krister Blomander

Förtjänsttecken i guld

Karl-Fredrik Laxell

Krigsveteranernas förtjänstkors

Carl-Johan Numelin

Krigsveteranernas gyllene förtjänstkors

Christer Sundman

Representanter för Finlands Krigsveteranförbund, Södra Finlands Krigsveterandistrikt, Nylands Brigad, Borgå stad och Borgå domkyrkoförsamling framförde sina hälsningar till den jubilerande föreningen.

Förtjänsttecken i silver och guld, samt krigsveteranernas förtjänstkors och krigsveteranernas gyllene förtjänstkors delades ut.

HÖGTIDLIG SÅNG. Jubileet fick en högtidlig inramning av Runebergskörens sång. Här en del av kören på bild. Bild: Helén Kurri

Runebergskören avslutade eftermiddagens program med högtidlig sång. Därefter bjöds det på middag och dans.