Högstadiet i Lovisa renoveras inte

INGEN PARDON. Högstadiet ska rivas och ett nytt hus stå klart hösten 2019. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisanejdens högstadium fungerar i tillfälliga utrymmen fram till dess att den nya byggnaden står färdig.

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt på måndagen att Lovisa gymnasium och idrottshallen renoveras under sommaren enligt de planer som har gjorts upp.

När det gäller Lovisanejdens högstadium anser styrelsen att det inte är något god idé att lägga pengar på en renovering. I stället får elever och personal tillbringa de närmaste åren i tillfälliga utrymmen.

Enligt den preliminära planen för en ny högstadiebyggnad kan huset stå inflyttningsklart i slutet av hösten 2019 eller senast i början av terminen 2020-2021.

Stadsstyrelsen ville ännu inte på måndagen ta ställning till vilka de tillfälliga utrymmena är. Ärendet bereds noggrannare så att styrelsen kan avgöra frågan vid sitt möte 13 juni.

Mer läsning