Höga pollenhalter i luften ökar risken för att bli smittad med coronaviruset

Forskare har hittat en korrelation mellan höga pollenhalter och antalet fall av coronasmitta. Bild: Jeanette Östman/SPT

Pollensäsongen för med sig en större risk att insjukna i covid-19. Det kommer fram i en ny internationell rapport.

Enligt en internationell undersökning finns det en korrelation mellan luftens pollenhalt och mängden fall av coronasmitta. Det handlar ändå inte om att pollenallergiker skulle vara mer utsatta för att bli smittade av covid-19, utan om att pollen i sig försämrar kroppens försvar mot vissa typer av säsongsinfluensa.

Det är inte bara höga pollenhalter i luften som påverkar förändringar i smittfrekvensen. Andra faktorer som påverkar är luftfuktigheten och temperaturen utomhus. Dessa tre faktorer tillsammans förklarade över 40 procent av höjningarna i smittfrekvensen. Enligt undersökningen uppkom det en topp i smittor fyra dagar efter att pollenhalten har varit som högst. Det korrelerar grovt med inkubationstiden för coronaviruset.

Tio procent

Enligt tidigare laboratorietest har man konstaterat att pollen i sig påverkar andningsvägarnas slemhinnor så att de inte kan försvara sig lika effektivt mot virus. När man utsätts för pollen frigörs det mindre av det protein som hjälper kroppen att attackera virus. Slutsatsen är att pollen kan försämra kroppens försvar mot virus.

Forskningsprofessor Mikhail Sofiev vid Meteorologiska institutet säger i ett pressmeddelande att det är viktigt att beakta pollensäsongen när rekommendationer och begränsningar planeras. Höga pollenhalter i luften kan höja antalet coronasmittor med upp till tio procent.

"Det går att minska sin kontakt med pollen genom att undvika att röra sig utomhus när pollenhalterna är höga eller genom att skydda andningsvägarna."

I undersökningen deltog Åbo universitet och Meteorologiska institutet från Finland. Man har samlat forskningsdata från 31 olika länder och 150 forskare har deltagit i undersökningen.

Mera information om pollen och pollensäsongen kan man hitta via Åbo universitets pollensajt Norkko.

Andningsskydd under pollensäsong

Åslög Dahl, en av forskarna bakom studien, anser att personer i covid-19:s riskgrupper bör använda munskydd med klassningen FFP2, enligt nyhetsbyrån TT.

Skyddet filtrerar bort partiklar när det finns mycket pollen i luften.

Allergimedicin hjälper däremot inte, enligt Åslög Dahl.