Höga bakteriehalter i vattnet vid badstranden Joensuun Tila

BADSTOPP. Borgå miljöhälsovård rekommenderar att man inte ska bada vid Joensuun tila i Sibbo. Bild: Kristoffer Åberg

För närvarande rekommenderas inte att bada vid Joensuun Tilas badstrand i Sibbo.

I vattenprov tagna den 7 augusti vid Joensuun Tilas badstrand har konstaterats höga halter av fekala bakterier.

Vid provtagningen konstaterades fågelavföring i vattnet och på stranden. Rikliga mängder gäss konstaterades också.

Nya vattenprover tas för att följa upp vattnets kvalitet. Följande information ges vecka 33.