Höga bakteriehalter i vattnet vid badstranden i Sondby

HÖG BAKTERIEHALT. Just nu bör man inte bada i vattnet vid Sondby 1 badstrand. Bild: Henrik Westermark

Det rekommenderas inte att bada vid Sondby 1 badstrand i Borgå för tillfället. I vattenprov som togs på torsdagen den 13 juli mättes höga halter av fekala bakterier.

Vid provtagningen märktes inget annat onormalt vid stranden. Nya vattenprover kommer att tas för att följa upp huruvida vattnets kvalitet förändras.

Under sommaren övervakar miljöhälsovården i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk.

I badvattnet undersöks fekala bakterier och i samband med provtagningen kontrolleras också den allmänna snyggheten vid stranden. Uppgifter om provresultat och observationer om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på miljöhälsovårdens webbsidor.

De som använder badstränder kan göra observationer och anmäla dem till hälsoskyddet per e-post till: ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi

Alternativt kan man kontakta den jourhavande hälsovårdsinspektören vardagar kl. 9–12:

tfn 040 168 8844.

Information om provresultaten och om vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsidor:

www.borga.fi/badvatten