Höbalar med ett gott syfte

FLAGGA. De här inplastade foderbalarna finns vid Oljevägen nära Savijärvi gård i Sibbo. Bild: Kristoffer Åberg

Höbalar inpackade i plast i olika färger väcker nyfikenhet. De trevligt färgade balarna är samtidigt en välgörenhetsgest, visar det sig.

Tidigare år har många sett höbalar packade i rosa plast, som sedan fått sällskap av blåfärgade balar. Och i år har man på många åkrar kunnat se blåa och vita balar placerade i formen av Finlands flagga.

Det är företaget Rani Plast som i år har tillverkat blå och vit balplast för att fira Finland 100 år. Jordbrukarna uppmanades att bygga flaggor av balar på åkrarna och bland annat en fototävling har ordnats.

Genom kampanjen vill Rani Plast lyfta fram lantbrukets och industrins betydelse för det hundraårsjubilerande Finland. Av varje såld kampanjrulle skänks en euro till Mannerheims Barnskyddsförbund, och från det härrör sig också kampanjens namn "Hundra cent, hundra år".

Företaget Raisioargo introducerade redan förra året rosa balplast där nio euro doneras bröstcancerforskning, och i år kom den blåa platsen med. För varje såld blå balplast doneras tre euro till prostatacancerforskningen.

Utöver det har olika tillverkare även sina vanliga vita, gröna, svarta balplast.

När balplasten tjänat ut sitt användningssyfte samlas de in, och det är ofta ungdomarna i lokala 4H-föreningar som sköter om den biten.

Under sommaren kunde man skicka in bilder på sina formationer av höbalar i olika färger. Det var en populär tävling, och balplastförsäljningen har också inneburit att cancerforskningen och Mannerheims Barnskyddsförbund har fått fina tillskott till sina finansieringar.

Källor: Mia Wikström/SLC, raniplast.com, raisioagri.com.