Hjärtat måste också finnas med

SKAPARE. Arkitekt Juhani Aalto har ritat den nya kyrkan i Söderkulla, ett för honom ärofyllt uppdrag. Bild: Alexandra Karlsson

Arkitekten Juhani Aalto fick det ärofyllda uppdraget att skapa den nya kyrkan i Söderkulla. Att få rita en kyrka är många arkitekters dröm, men kan också medföra en viss press på att skapa någonting tidslöst som håller genom modets svängningar.

Det är en glad och energisk Juhani Aalto som möter oss då vi kliver in på arkitektbyrån i Nickby, trots att det redan hunnit bli fredag eftermiddag. Vi slår oss ner på färggranna stolar kring ett vitt, avskalat bord.

– Att rita en kyrka är väldigt tudelat. Å ena sidan är det en stor ära, och ett mål för många arkitekter. Å andra sidan kan det finnas en viss press på att byggnaden måste fungera både funktions- och utseendemässigt genom de kommande decennierna, säger Juhani Aalto.

Bakgrunden till det nya kyrkocentret i Söderkulla är de nuvarande församlingsutrymmena, som fungerar dåligt, samt förlusten av bland annat Östersundom kyrka då att kommungränserna drogs om. Juhani Aalto anlitades då för att rita den nya byggnad som skulle svara på församlingens växande behov.

Fast man vill att en byggnad ska stå sig genom modeväxlingar, måste man ändå se från vilken tidsperiod den är.

Aalto berättar att det finns väldigt många aspekter man bör ta i beaktande då man ritar en kyrkobyggnad. För det första är det viktigt att det syns att det är just en kyrklig byggnad.

– En grundförutsättning var att det varken på in- eller utsidan fick bli en sakral gymnastiksal.

Den nya byggnaden kommer att få ett kraftigt lutande tak, och vita, rappade väggar, ett direkt arv från Sibbo gamla kyrka, som enligt Aalto är en viktig symbol för Sibbo.

Juhani Aalto berättar att man fått banta ner något på den ursprungliga planen, eftersom det annars skulle ha blivit för dyrt. Han säger att det kan vara jobbigt att tvingas hålla sig till en budget i en skapandeprocess, men att det samtidigt är en mycket viktig del av arkitektens yrkeskunnande. En arkitekt måste kunna arbeta efter en viss budget, eller efter vissa krav, och ändå skapa något tillfredsställande.

– Man måste inte skapa någonting dyrt för att det ska bli snyggt.

Samarbetet viktigt

– Jag brukar inte vara stolt bara över mig själv då byggnaden står färdig, eftersom jag vet att det är ett samarbete mellan många personer. Men jag känner mig ofta nöjd då ett projekt är slutfört, säger Juhani Aalto.

Han berättar att man under skapandeprocessen som arkitekt måste samarbeta och föra en dialog med de som är med och planerar bygget.

– Man måste sätta sig kring ett bord och komma fram till hur elen ska dras, hur ljussättningen samspelar, var luftkonditioneringen ska vara och vilka material som kommer att användas i inredningen. När det här samarbetet mellan alla experter lyckas, brukar slutresultatet också bli bra.

Aalto berättar att han börjar ett projekt med att åka till stället där byggnaden kommer stå. Här gör han viktiga iakttagelser om varifrån och när solen lyser, om det finns skog, berg och hur kuperat det är. Detta är viktigt för den personliga touchen och harmonin.

Juhani Aalto berättar att de så kallade pakethusen oftast blir väldigt opersonliga, eftersom de inte harmoniserar med den miljö de hamnar i.

– De är gjorda för ingen.

Efter att ha fått en känsla av hur stämningen på tomten är brukar Juhani Aalto ofta redan ha en idé om hur grunddragen i byggnaden ska bli. Därefter kommer ett annat viktigt steg i processen, målet med byggnaden. Aalto berättar att han då han började rita kyrkan i ett tidigt skede tog i beaktande att gamla människor ska ha lätt att ta sig in och ut ur byggnaden. Han berättar att han även skapat en möjlighet för taxibilar att stanna nära ingången.

Efter de första utkasten görs ändringar så att både beställare, brukare och arkitekt blir nöjda.

– Det är ungefär tjugo procent eufori och åttio procent "hard work" i ett projekt, säger Juhani Aalto med ett skratt.

Han poängterar att det för en arkitekt ibland känns som man fastnat och inte kommer vidare eller blir nöjd. Då gäller det att tänka utanför boxen och se på projektet ur nya synvinklar. Då hittar Aalto ofta den rätta lösningen som fungerar.

Ständig utveckling

– Fast man vill att en byggnad ska stå sig genom modeväxlingar, måste man ändå se från vilken tidsperiod den är, det är ingenting negativt. Jag försöker göra en relativt tidlös grund, och därefter använder jag olika "kryddor" som i framtiden blir markörer för att byggnaden är från just vår tid, säger Aalto.

Det jag eftersträvar är att man ska kunna se historien i byggnaden.

En annan viktig del i skapandet är relationerna och samspelet mellan olika element i bygget.

– Om man till exempel tänker på en gammal lantgård, så är byggnaden i sig själv sällan något speciellt. Det är oftast en vanlig, avlång träbyggnad. Vad är det då som gör att den ändå ofta upplevs som så tilltalande? Det kan till exempel vara storleken på sidobyggnaderna som i förhållande till huvudbyggnaden är mycket bra, vilket skapar harmoni.

Kyrkan börjar byggas 2017, och väntas stå klar 2018.

Ska att innehålla både kontor och samlingsutrymmen.

Kyrksalen kommer rymma cirka hundra personer.

Arkitekten Juhani Aalto har i skapandet inspirerats av Sibbo gamla kyrka.

Kyrkan kommer att byggas i hörnet av Nya Borgåvägen och Fröken Miilis väg.

Projektet kommer att kosta ungefär fem miljoner euro.

Juhani Aalto berättar att renovering av gamla hus är en hel vetenskap. Hans filosofi är dock att man inte ska överrenovera, varken åt det ena eller andra hållet.

– Monterar man elektronik som tar upp hela övre våningen i ett hundra år gammalt hus, blir slutresultatet kanske inte så bra. Men, om man å andra sidan renoverar huset så, att varenda detalj ser ut exakt som för hundra år sedan kommer slutresultatet att bli ett museum, vilket man sällan önskar. Det jag eftersträvar är att man ska kunna se historien i byggnaden. Under de hundra åren som byggnaden funnits, har det säkert funnits många olika mellanskeden där olika stilar i till exempel inredning avlöst varandra. Det är läckert om alla dessa moment syns i ett gammalt hus, och då bevaras också själen i huset.

Den nya kyrkan i Söderkulla planeras stå klar år 2018, och byggarbetet ska påbörjas under våren 2017. Juhani Aalto tar oss med hjälp av tredimensionella datorprogram på en rundvandring i kyrkan, och konstaterar att slutresultatet kommer att bli bra.

VIRITUELL. Juhani Aalto visar hur kyrkobyggnaden kommer att se ut, och berättar att arkitekternas pappmodeller ersatts av modern datateknik Bild: Alexandra Karlsson

Mer läsning