Hjälp till att rita kartan över Borgåbornas favoritplatser

FAVORITVYER. Borgå stad vill ha invånarnas hjälp med att rita kartan över personliga och lokala favoriter. Ange din favoritplats – gärna utanför de ikoniska vyerna. Bild: Ksf-arkiv/Evy Nickström

Borgå stad vill lära känna kommuninvånarnas favoritlandskap och samla in Borgåbornas tankar, åsikter och sinnesförnimmelser om deras käraste platser. Informationen ska formas till en karta.

Vilka centrala platser i Borgå är trevliga och vilka inte? Det vill Borgå stad ha reda på i samband med att stadens stadsplanering bereder en delgeneralplan för stadens centrala delar. Planen påverkar den framtida markanvändningen och för planen utarbetas en landskapsutredning.

Nu vill Borgå stad höra invånarnas åsikter om vardagsmiljöer som är trevliga – eller inte är det. Avsikten med informationssamlingen är inte att hitta det mest ikoniska eller finaste landskapet i Borgå, utan att få reda på vilka ställen och utsiktsplatser som folk tycker om och upplever som viktiga.

Nu vill staden att invånarna ska klä sina sinnesförnimmelser i ord. Hur doftar det på din favoritplats? Vilka ljud är typiska för din oas? Hur påverkar årstiderna? Vilka ställen gör dig glad? Orden samlas sedan på en karta där kommuninvånarnas favoritlandskap ritas in.

Kommuninvånarna får även kommentera sin syn på förändring; hur kan landskapet förändras utan att förändras för mycket? Finns det platser som är "förstörda" och kunde förbättras? Borgåborna får också ange platser där det till exempel finns störande buskar eller igenvuxna vyer? Eller tvärtom, tipsa om var det behövs nya skogar.

Den kartbaserade förfrågan är öppen mellan den 10 februari och 1 mars och hittas på stadens webbplats. Genom att svara på landskapsförfrågan påverkar du landskapsutredningen som stöder arbetet med delgeneralplanen.