Hjälp, taket faller in!

Bild: Hans Blomberg

Gården var ett samhälle i samhället.

Taket på gårdsbyggnaden "Hönshuset" på anrika Söderkulla gård har stora hål, som borde åtgärdas med det snaraste. Huset utgör en väsentlig del av den gårdsmiljö som ännu finns kvar av gården.

Gården har anor från 1500-talet och upplevde sina glansdagar i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet då den var ett mönsterjordbruk på 1 200 hektar med en välkänd jordbruksskola och skogsvaktarskola. Gården var ett samhälle i samhället.

I dag äger Sibbo kommun gården varav egentligen bara stommen finns kvar. De flesta byggnader är rivna, men de som finns kvar borde bevaras.

Hans Blomberg, Söderkulla

Mer läsning