Hjälp Sibbo utveckla sin service

Hurudan service vill du få på Sibbos kundserviceställen? En enkät om utvecklandet av kommunens kundtjänst är öppen fram till den 8 december.