Hit och dit

Hopkoket blir jag. En besynnerlig kombination av afrikan, asiat, inuit, skandinav och europé.

För 67 000 år sedan muterades min förfaders DNA och bildade grenen L3. Han levde i Saharaområdet. Då istiden drog sig tillbaka bildades en grön korridor norrut och några beslöt sig för att utforska nya marker, undan en utbredande öken.

Troligtvis spred de sig längs med Nilen, vilken försåg dem med vatten och bjöd på föda. De var de första människorna som lämnade Afrika. Vägen bar upp till Turkiet där stammen delade på sig. Min faderslinje drog österut och bosatte sig någonstans norr om Indien. Ungefär vid den tiden skapades också närmare bekantskap med en del av neandertalarna. Vilket resulterade i drygt en procent sådant DNA också i mig.

Moderslinjen tog en rakare väg norrut. Isen drog sig fortfarande norrut allt eftersom klimatet blev varmare. Vilket resulterade i frodiga och grönskande marker längs hela det nuvarande Europa. För en tid slog stammen sig ned i trakterna av Frankrike.

Faderslinjen hade under tiden kommit ända till södra Kina. Varifrån de fortsatte norrut, nära besläktat DNA hittas bland annat i Japan. En del fortsatte över Berings sund och skapade populationen på den nya kontinenten Nordamerika. Och en del hittade sig ända på Grönland. Inuiterna är därför min näst närmast besläktade befolkningsgrupp efter skandinaverna.

Moderslinjen fortsatte nordväst och bosatte sig i Norge. Somliga tyckte kanske att segling är nödvändigt och tog sig en tur till Skottland. Där de eventuellt hittade släktingar som redan tidigare tagit sig dit längs med iskanten. Men en gren hade ju också redan nått Finland.

De ur faderslinjen som inte kände för att traska över Berings sund tog sig västerut genom Sibirien och anlände till Finland via Norra Karelen. Där mitt DNA:s moders- och faderslinje möts igen efter drygt 50 000 år.

Jag frågar mig om det är en slump att min mamma alltid känt ett konstigt drag till Skottland och min pappa gillar att steka sig i Turkiet? Utan att ha vetat dessa fakta. I varje fall är det där man hittar deras närmaste träffar på DNA-kartan.

Hopkoket blir jag. En besynnerlig kombination av afrikan, asiat, inuit, skandinav och europé. På senare dagar har det skapats gränser kring stammar och kulturklickar. Krigats så attans om territorium, uppfunnits tryckt valuta, utropats självständigheter och stiftats grundlagar. Systemet med demokrati betyder nu att alla har en likvärdig röst. Fast gemensam beslutsfattning i begynnelsen grundade sig på att det alternativ vann som understöddes med högsta gemensamma röst. Och däremellan att den som hade mera av valutan också hade en tyngre vägande röst.

I grund och botten ser jag endast befolkning som är ohjälpligt halvvägs med att bygga det bästa systemet för att skydda sin egen grupp. Och när stopporna yr är det alltför lätt att glömma bort att vårt klot är ganska litet och ifall vi går tillräckligt långt är vi tillbaka där vi startade. Och att det mest definierande för folkvandringar är klimatet, allt annat är endast resultat.

Kristian Willner företagare och stadsfullmäktigeledamot (obunden/SFP) i Lovisa