Hipp hipp hurra för Borgå! Nästa år fyller staden 675 år – nu börjar festförberedelserna

Borgå domkyrka har varit med under hela stadens historia. Den är en gråstenskyrka och började byggas på 1200-talet. I sin nuvarande form blev den färdig omkring 1480. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Hur gammal stad är Borgå egentligen? Stadsprivilegier fick Borgå ungefär 1380, men trots det räknas åldern från 1346. Nästa år fyller alltså Borgå 675 år och det ska firas stort.

Borgå är en av sex medeltida städer i Finland, och åldern räknas från år 1346, även om man å andra sidan uppskattar att Borgå fick egentliga stadsprivilegier ungefär 1380.

Det har varit en tradition ända sedan 1800-talet att märkesåret firas extra synligt vart 25:e år. Förra gången som staden firades var 1996, då Borgå fyllde 650 år.

"Det sägs att det alltid finns orsak till fest, och särskilt nu under denna mycket exceptionella och tunga tid under coronapandemin innebär firandet av märkesåret en möjlighet för Borgåborna att glädjas över sin vackra hemstad samtidigt som det ökar tron på framtiden", säger kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen i ett pressmeddelande.

Borgås födelsedag ska firas på många sätt, bland annat med Borgå Ljus, Borgå nationella cellotävlingar för unga och Kulturkarnevalen.

Jubileumsårets logo ska avspegla Borgås långa historia som Finlands näst äldsta stad. Logon har den blå färg som är bekant från Borgås vapen Bild: Borgå stad

Märkesåret får en egen Borgå 675-logo. Logon används i stor utsträckning för marknadsföring, till exempel i digitalt material, på banderoller och i samband med evenemang. Också olika aktörer kan ansöka om att avgiftsfritt få använda logon.

I slutet av året öppnas en sida på Borgå stads webbplats där man kan läsa om planerna för märkesåret. Informationen på sidan uppdateras under 2021.