Herrgårdslivet i fotografisk form visas i Lovisa

KULTURHISTORIA. Mangårdsbyggnaden på Tervik säteri är en av herrgårdarna som finns presenterade på sommarutställningen Herrgårdsliv genom seklerna i Östnyland. Bild: Johannes Nystén

Herrgårdsliv genom seklerna i Östnyland, så heter fotoutställningen på huvudbiblioteket i Lovisa som pågår till slutet av juli.

Östnyland har exceptionellt många herrgårdar med betydelsefull historia, och nu vill man i fotografiets form lyfta fram herrgårdskulturen. Under tidigare århundraden har många stora herrgårdar verkat i Lovisa och, vid sidan av dem, flera mindre herrgårdar som var ägda av lantadeln.

På utställningen i Lovisa stadsbibliotek visas bilder från några av traktens herrgårdar, närmare bestämt Malmgård, Tjusterby, Tervik, Stor-Sarvlaks, Kulla gård och Segersby. Via fotografierna får man en inblick i herrgårdarna som kan beskrivas som helhetskonstverk: arkitekturen och trädgårdsmiljön samt interiören med alla konstsamlingarna bildar en kulturhistoriskt värdefull helhet.

En betydande del av fotografierna på utställningen kommer från herrgårdarnas egna arkiv och är tagna av privatpersoner. Några är dessutom signerade Signe Brander och är tagna i början av 1900-talet. De nyare färgbilderna är tagna av Erja Lempinen och Johannes Nystén.

Vill man få sig en extra dos herrgårdskultur lönar det sig också att besöka Lovisa stads museum. I Kommendantshuset pågår utställningen Kulla gård – två kvinnors verk, och där kan man bekanta sig med gårdens sexhundraåriga historia.

Utställningsmaterialet har producerats inom Herrgårdsprojektet av Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum rf under perioden 2013–2018. Projektet övergick år 2019 till föreningen Kungsvägen.

Lovisa huvudbibliotek, Drottninggatan 3, till och med den 31 juli.

Mer läsning