Herrelösa katter är ett problem

VIKTIGT ARBETE. År 2015 tog katthuset i Tolkis emot 150 katter från Borgå och Sibbo. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Hälsoskyddet i Borgå kontaktas en hel del på grund av herrelösa katter, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Hälsoskyddet påminner om att tamkatter inte får släppas ut i tätortsområde utan tillsyn, eftersom kattens naturliga beteende kan orsaka problem. När hälsoskyddet kontaktas i frågor om katter handlar ofta om egendomsskador och hälsorisker som katterna orsakat samt om dödade smådjur och fåglar.

Det är förbjudet att överge sällskapsdjur och enligt den europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur räknas ett djur som övergivet om det inte är under ägarens direkta tillsyn. Och om ett sällskapsdjur orsakar egendomsskador kan ägaren dömas till ersättningar. Hälsoskyddet påminner också om att det kan vara farligt för katten att röra sig fritt i tätortsområden på grund av trafiken.

En hemlös eller bortsprungen katt ska enligt hälsoskyddet lämnas till en plats som tar emot hittedjur, till exempel till Katthuset i Tolkis i Borgå, som upprätthålls av Borgånejdens djurskyddsförening. År 2015 tog katthuset emot 150 katter från Borgå och Sibbo. Katthusets telefonnummer är 040 486 74 60.

Mer läsning