Henrik Rainio är Borgå stads nya finansdirektör – entusiastisk över nya jobbet

FINANSDIREKTÖR. Henrik Rainio tillträder tjänsten som finansdirektör i juni. Bild: Borgå stad

Rainio blir finansdirektör efter att ha varit tf. direktör på Finlands kommunförbunds avdelning för kommunalekonomi.

Ekonomie magister Henrik Rainio har tidigare har arbetat bland annat som direktör för Kommunförbundets kontor i Bryssel. Han har dessutom haft olika sakkunniguppgifter som berör ekonomi, beskattning och intressebevakning i Kommunförbundet och i Nylands företagsskattekontor.

Jag är entusiastisk över att börja arbeta i Borgå. Staden är livskraftig och har ekonomin i balans men måste kunna finansiera de pågående och planerade investeringarna.

– Jag är entusiastisk över att börja arbeta i Borgå. Staden är livskraftig och har ekonomin i balans men måste kunna finansiera de pågående och planerade investeringarna, säger Rainio.

Henrik Rainio är trebarnspappa, 35 år och bosatt i Mäntsälä, men har också en bakgrund i både Joensuu och Stockholm.

– Vi tittade faktiskt efter hus i Borgå, men hittade inget som passade oss just då, så det blev Mäntsälä, säger Rainio och tillägger att han känner till Borgå rätt så bra.

Borgå stads nuvarande finansdirektör Raija Vaniala går i pension, och Rainio tillträder tjänsten som finansdirektör i juni. Tolv personer sökte tjänsten som finansdirektör.

Finansdirektören är medlem i Borgå stads ledningsgrupp, och ansvarar för styrningen av stadens ekonomi, medelsanskaffningen, finansieringen och likviditeten, planeringen av och rapporteringen om ekonomin, upphandlingar och controllerfunktionen.