Henna Jula bjuder på glimtar ur en undervattensvärld

Henna Jula har utvecklat en teknik där tunna lager av oljefärg påverkas av lösningsmedel. Bild: Julia Nyman

I glimtarna från undervattensvärldar som Henna Jula skapar i sin konst förblir skalan oklar. Betraktaren vet inte om man studerar undervattensvärlden och dess främmande organismer genom ett fönster eller ett mikroskop.

Målningarna är uppbyggda av tunna lager oljefärg som påverkats av lösningsmedel. Henna Jula är intresserad av hur de olika materialen reagerar tillsammans. Oljefärgerna och lösningsmedlen kan flyta ihop eller stöta ifrån varandra. Måleritekniken och verkens tematik flyter bokstavligen ihop då oljefärgerna späds ut till den grad att de börjar bete sig som vattnet de avbildar.

Henna Jula utforskar kroppslighet ur olika perspektiv i sin mönstrade undervattensvärld i Konsthallen. Bild: Julia Nyman

Lösningsmedlen skapar mönster i målningarna som bidrar till undervattenskänslan. I målningarna undersöker Henna Jula kroppslighet ur olika perspektiv, vilket ofta resulterar i förgreningar och hybrider av olika slag. Det handlar om att försöka ta den Andras perspektiv, till exempel en insekts, och sätta sig in i hur den upplever sin kropp och sin omgivning.

En mängd olika processer både inifrån och utifrån påverkar ens kropp hela tiden, liksom oljefärgerna och lösningsmedlet påverkar varandra eller flyter ihop.

Ett par verk är gjorda med tusch på papper. Tematiken är densamma, men storleken överraskar. Jula har skarvat ihop flera pappersark för att skapa de tre och fyra meter höga arken. Effekten blir förbryllande och det står klart att Jula har utforskat sin måleriteknik ett bra tag.

Henna Julas utställning Växtkropp pågår i Konsthallen i Borgå till och med den 22 november.

Julia Nyman