Hemvårdens problem är yrkets dåliga status

Bild: Arkiv/Evy Nickström

Är hemvården på riktigt en omsorg och bransch som är viktig? Ja, så klart är den det, ingen skulle väl påstå något annat. Men under många år har budskapet upprepats. Hemvården behöver fler händer.

I sommar har läget inom hemvården varit svårare än normalt. Det beror på den exceptionellt varma sommaren och på svårigheterna att rekrytera ny arbetskraft. Den långa och intensiva värmeböljan verkar...